נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112.72
שער פתיחה 112.72 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 154.49
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 176.09
הון רשום למסחר 156222880
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 31/05/2018 3.7 12.16 25
19/11/2018 30/11/2018 3.7 25
20/05/2019 31/05/2019 3.7 12.16 25
19/11/2019 01/12/2019 3.7 25
20/05/2020 31/05/2020 3.7 37.84 25
19/11/2020 30/11/2020 3.7 25
20/05/2021 31/05/2021 3.7 37.84 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
112.64 -0.07 112.74 0.02
112.21 -0.45 112.8 0.07
112.2 -0.46 112.98 0.23
111.4 -1.17 112.99 0.24
111.34 -1.22 113.8 0.96
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 17615.16 הכנסות 3939.82
נכסים שוטפים 2325.23 רווח גולמי 653.83
נכסים בלתי שוטפים 15289.93 רווח תפעולי 189.17
הון עצמי 324.67 רווח לפני מס 85.62
התחייבות שוטפות 3020.98 רווח נקי 60.76
התחייבויות בלתי שוטפות 14269.52 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 112.72 0.91 26
17/01/2018 111.7 0.08 24
16/01/2018 111.61 0.18 43
15/01/2018 111.41 -0.04 90
14/01/2018 111.45 0.04 129
11/01/2018 111.4 0.05 25
10/01/2018 111.34 0 36
09/01/2018 111.34 0.13 80
08/01/2018 111.2 0.01 304
07/01/2018 111.19 0.57 13
04/01/2018 110.56 0.22 53
03/01/2018 110.32 0.15 0
02/01/2018 110.15 0.06 16
01/01/2018 110.08 0.04 147
31/12/2017 110.04 0.24 84
28/12/2017 109.78 -0.22 64
27/12/2017 110.02 -0.05 93
26/12/2017 110.08 0.75 69
25/12/2017 109.26 -0.21 432
24/12/2017 109.49 0.17 1