נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.59
שער פתיחה 106.59 0
שער ממוצע 106.42 -0.16
מחזור יומי ממוצע (שנה) 206.29
מחזור ע.נ. 80364
מספר עסקאות 40
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 215.32
הון רשום למסחר 202597400
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/07/2018 13/07/2018 1.38 2.44 25
02/01/2019 13/01/2019 1.38 2.44 25
02/07/2019 14/07/2019 1.38 2.44 25
02/01/2020 13/01/2020 1.38 2.44 25
02/07/2020 13/07/2020 1.38 2.44 25
03/01/2021 13/01/2021 1.38 87.8 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.18 -0.38 106.19 -0.38
106.11 -0.45 106.29 -0.28
106.06 -0.5 106.49 -0.09
106 -0.55 106.62 0.03
105.61 -0.92 106.66 0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2557.39 הכנסות 135.4
נכסים שוטפים 90.73 רווח גולמי 120.2
נכסים בלתי שוטפים 2466.67 רווח תפעולי 92.8
הון עצמי 1149.38 רווח לפני מס 64.6
התחייבות שוטפות 160.78 רווח נקי 64.6
התחייבויות בלתי שוטפות 1247.23 רווח למניה 0.43
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.28 -0.29 0 0
17:24 106.19 -0.38 14929 15.85
16:16 106.3 -0.27 9480 10.08
14:21 106.3 -0.27 41846 44.48
13:33 106.3 -0.27 14099 14.99
10:07 106.66 0.07 3 0
10:07 106.66 0.07 2 0
10:07 106.66 0.07 5 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מור ק.נאמנות 9.3 110.17
דש איפקס ק.גמל 8.02 94.99
דש איפקס ק.נאמ 2.99 35.35
מיטב דש ת.סל 1.46 17.27
בן חמו אלי 0.54 6.43
סלע אינווסטמנט 0.31 3.71
סלבין שמואל 0.31 3.64
מיטב דש נ.תיקים 0.22 2.6
אליקם גדי 0.08 0.89
מילבאואר זאב 0.03 0.37
מור קרן גידור 0.03 0.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 106.28 -0.29 85
21/02/2018 106.59 0.02 52
20/02/2018 106.57 0.04 5
19/02/2018 106.53 0.07 12
18/02/2018 106.46 0.04 194
15/02/2018 106.42 0.21 71
14/02/2018 106.2 -0.08 7
13/02/2018 106.28 0.07 6
12/02/2018 106.21 -0.01 57
11/02/2018 106.22 0.06 194
08/02/2018 106.16 -0.04 17
07/02/2018 106.2 0 14
06/02/2018 106.2 -0.19 180
05/02/2018 106.4 0.19 148
04/02/2018 106.2 -0.23 112
01/02/2018 106.44 0 11
31/01/2018 106.44 0 8
30/01/2018 106.44 -0.1 8
29/01/2018 106.55 -0.21 74
28/01/2018 106.77 0.23 130
25/01/2018 106.52 0 15
24/01/2018 106.52 -0.08 4