נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.19
שער פתיחה
שער ממוצע 107.19 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1186.05
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 524.44
הון רשום למסחר 489259575
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
29/01/2018 11/02/2018 1.42 25
30/07/2018 10/08/2018 1.42 6.25 25
30/01/2019 10/02/2019 1.42 25
30/07/2019 11/08/2019 1.42 6.25 25
30/01/2020 10/02/2020 1.42 25
31/07/2020 10/08/2020 1.42 6.25 25
31/01/2021 10/02/2021 1.42 25
30/07/2021 10/08/2021 1.42 40.63 25
30/01/2022 10/02/2022 1.42 25
31/07/2022 10/08/2022 1.42 40.63 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.8 -0.36 107.48 0.27
106.18 -0.94 108 0.76
105.04 -2.01 109.34 2.01
105 -2.04
104 -2.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8510.12 הכנסות 137.1
נכסים שוטפים 365.45 רווח גולמי 104.46
נכסים בלתי שוטפים 8144.67 רווח תפעולי 86.14
הון עצמי 3243.86 רווח לפני מס 81.23
התחייבות שוטפות 966.77 רווח נקי 54.77
התחייבויות בלתי שוטפות 4299.49 רווח למניה 4.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.06 1451.95
נפתלי רוני 21.71 767.72
בר זאב תמר 3.21 113.5
יעקובי ישראל 0.08 2.94
גונן עזריאל 0.01 0.5
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 107.19 0.32 470
17/08/2017 106.85 0 391
16/08/2017 106.85 0.06 743
15/08/2017 106.79 0.21 874
14/08/2017 106.57 0.06 269
13/08/2017 106.51 -0.04 493
10/08/2017 106.55 -0.17 3540
09/08/2017 106.73 0.02 867
08/08/2017 106.71 0.08 497
07/08/2017 106.63 0.07 471
06/08/2017 106.56 0.04 368
03/08/2017 106.52 0.13 300
02/08/2017 106.38 0.08 471
31/07/2017 106.3 0.02 1197
30/07/2017 106.28 -0.06 499
27/07/2017 107.39 -0.12 1384
26/07/2017 107.52 0.06 626
25/07/2017 107.46 0.05 5906
24/07/2017 107.41 -0.13 641
23/07/2017 107.55 0.11 1404