נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.37
שער פתיחה 107.37 0
שער ממוצע 107.3 -0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1190.86
מחזור ע.נ. 303796
מספר עסקאות 55
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 525.17
הון רשום למסחר 489259575
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
29/01/2018 11/02/2018 1.42 25
30/07/2018 10/08/2018 1.42 6.25 25
30/01/2019 10/02/2019 1.42 25
30/07/2019 11/08/2019 1.42 6.25 25
30/01/2020 10/02/2020 1.42 25
31/07/2020 10/08/2020 1.42 6.25 25
31/01/2021 10/02/2021 1.42 25
30/07/2021 10/08/2021 1.42 40.63 25
30/01/2022 10/02/2022 1.42 25
31/07/2022 10/08/2022 1.42 40.63 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.25 -0.11 107.26 -0.1
107.19 -0.17 107.37 0
107.03 -0.32 107.5 0.12
106.8 -0.53 170.4 58.7
105 -2.21
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8993.96 הכנסות 279.09
נכסים שוטפים 623.81 רווח גולמי 215.6
נכסים בלתי שוטפים 8370.15 רווח תפעולי 409
הון עצמי 3407.47 רווח לפני מס 337.03
התחייבות שוטפות 840 רווח נקי 262.77
התחייבויות בלתי שוטפות 4746.49 רווח למניה 19.3
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 107.34 -0.03 0 0
16:24 107.25 -0.11 34991 37.53
15:57 107.37 0 51707 55.52
15:31 107.37 0 55480 59.57
15:31 107.36 -0.01 17092 18.35
14:20 107.25 -0.11 13004 13.95
14:20 107.26 -0.1 15231 16.34
13:22 107.25 -0.11 6230 6.68
13:22 107.25 -0.11 19895 21.34
12:14 107.3 -0.07 31500 33.8
09:36 107.25 -0.11 3060 3.28
09:36 107.26 -0.1 17092 18.33
09:36 107.31 -0.06 20132 21.6
09:36 107.31 -0.06 10143 10.88
09:36 107.37 0 32 0.03
09:36 107.37 0 207 0.22
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.04 1408.28
נפתלי רוני 21.7 744.62
בר זאב תמר 2.77 94.99
יעקובי ישראל 0.08 2.85
גונן עזריאל 0.01 0.48
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 107.37 0 582
18/09/2017 107.37 0.05 548
17/09/2017 107.32 0.03 391
14/09/2017 107.29 0.23 647
13/09/2017 107.04 0.02 448
12/09/2017 107.02 0.03 1298
11/09/2017 106.99 -0.07 855
10/09/2017 107.07 -0.02 397
07/09/2017 107.09 0.09 521
06/09/2017 106.99 -0.02 501
05/09/2017 107.01 0.02 1165
04/09/2017 106.99 -0.06 3591
03/09/2017 107.05 0.09 321
31/08/2017 106.95 -0.05 327
30/08/2017 107 -0.09 885
29/08/2017 107.1 -0.06 1119
28/08/2017 107.16 0.22 1049
27/08/2017 106.93 -0.02 449