נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.71
שער פתיחה 104.71 0
שער ממוצע 104.7 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 49.93
מחזור ע.נ. 101174
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 16.22
הון רשום למסחר 15494750
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 31/05/2018 3.67 25
19/11/2018 30/11/2018 3.67 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.64 -0.07 104.7 -0.01
104.42 -0.28 104.73 0.02
105.36 0.62
105.59 0.84
107.23 2.41
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 337.32 הכנסות 130.1
נכסים שוטפים 284 רווח גולמי 23.15
נכסים בלתי שוטפים 53.32 רווח תפעולי 12.65
הון עצמי 58.05 רווח לפני מס 11.2
התחייבות שוטפות 153.39 רווח נקי 8.42
התחייבויות בלתי שוטפות 125.88 רווח למניה 1.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 104.7 -0.01 0 0
17:10 104.7 -0.01 101174 105.93
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 104.7 -0.01 106
21/02/2018 104.71 -0.37 23
20/02/2018 105.1 -0.1 5
19/02/2018 105.2 0 0
18/02/2018 105.2 0.43 12
15/02/2018 104.75 -0.1 93
14/02/2018 104.85 0.12 68
13/02/2018 104.72 0.01 106
12/02/2018 104.71 0 0
11/02/2018 104.71 0 0
08/02/2018 104.71 0 3
07/02/2018 104.71 0 0
06/02/2018 104.71 -0.1 7
05/02/2018 104.82 -0.17 20
04/02/2018 105 0 0
01/02/2018 105 0 2
31/01/2018 105 0 6
30/01/2018 105 0.19 5
29/01/2018 104.8 0 0
28/01/2018 104.8 0 0
25/01/2018 104.8 -0.19 3
24/01/2018 105 0 0