נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.84
שער פתיחה 105.84 0
שער ממוצע 105.6 -0.23
מחזור יומי ממוצע (שנה) 60.02
מחזור ע.נ. 18466
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 32.72
הון רשום למסחר 30989500
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 3.67 50 25
21/05/2018 31/05/2018 3.67 25
19/11/2018 30/11/2018 3.67 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.6 -0.23 106.15 0.29
106.45 0.58
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 311.78 הכנסות 79.61
נכסים שוטפים 261.66 רווח גולמי 14.44
נכסים בלתי שוטפים 50.13 רווח תפעולי 7.18
הון עצמי 53.8 רווח לפני מס 5.81
התחייבות שוטפות 135.17 רווח נקי 4.21
התחייבויות בלתי שוטפות 122.82 רווח למניה 0.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.6 -0.23 0 0
13:38 105.6 -0.23 18466 19.5
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 105.6 -0.23 20
18/10/2017 105.84 0.23 10
17/10/2017 105.6 -0.01 26
16/10/2017 105.61 0.09 55
15/10/2017 105.51 0 0
10/10/2017 105.51 0.01 10
09/10/2017 105.5 0.27 8
08/10/2017 105.22 0.09 0
03/10/2017 105.13 0 0
02/10/2017 105.13 0 0
01/10/2017 105.13 -0.24 44
28/09/2017 105.38 0.31 50
27/09/2017 105.05 -0.37 49
26/09/2017 105.44 0 0
25/09/2017 105.44 0.15 70
24/09/2017 105.28 -0.15 66