נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.07
שער פתיחה 105.07 0
שער ממוצע 105.27 0.19
מחזור יומי ממוצע (שנה) 327.56
מחזור ע.נ. 14249
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 16.42
הון רשום למסחר 15593522
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/07/2018 31/07/2018 2.45 33.33 25
20/01/2019 31/01/2019 2.45 25
20/07/2019 31/07/2019 2.45 33.33 25
20/01/2020 31/01/2020 2.45 25
20/07/2020 31/07/2020 2.45 33.33 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105 -0.07 105.26 0.18
103 -1.97 105.35 0.27
105.74 0.64
105.75 0.65
107.99 2.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1563.26 הכנסות 93.51
נכסים שוטפים 196.13 רווח גולמי 52.69
נכסים בלתי שוטפים 1367.13 רווח תפעולי 97.94
הון עצמי 423.99 רווח לפני מס 80.04
התחייבות שוטפות 159.11 רווח נקי 51.8
התחייבויות בלתי שוטפות 980.16 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.27 0.19 0 0
10:08 105.27 0.19 14249 15
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 105.07 0.03 9
18/02/2018 105.04 0 0
15/02/2018 105.04 0.02 88
14/02/2018 105.02 0 0
13/02/2018 105.02 -0.13 14
12/02/2018 105.16 0.06 149
11/02/2018 105.1 0 19
08/02/2018 105.1 0.06 48
07/02/2018 105.04 -0.05 25
06/02/2018 105.09 -0.23 277
05/02/2018 105.33 0.03 85
04/02/2018 105.3 -0.01 39
01/02/2018 105.31 0 0
31/01/2018 105.31 0 0
30/01/2018 105.31 -0.05 11
29/01/2018 105.36 -0.19 30
28/01/2018 105.56 0 25
25/01/2018 105.56 0.01 30
24/01/2018 105.55 0.06 12
23/01/2018 105.49 0 0
22/01/2018 105.49 0.15 11
21/01/2018 105.33 0.04 12