נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.03
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 403.02
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 16.53
הון רשום למסחר 15593522
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 2.45 25
20/07/2018 31/07/2018 2.45 33.33 25
20/01/2019 31/01/2019 2.45 25
20/07/2019 31/07/2019 2.45 33.33 25
20/01/2020 31/01/2020 2.45 25
20/07/2020 31/07/2020 2.45 33.33 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1391.42 הכנסות 34.52
נכסים שוטפים 166.3 רווח גולמי 20.96
נכסים בלתי שוטפים 1225.12 רווח תפעולי 73.48
הון עצמי 402.16 רווח לפני מס 66.87
התחייבות שוטפות 151.98 רווח נקי 43.18
התחייבויות בלתי שוטפות 837.28 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 106.03 -0.08 58
21/08/2017 106.11 -0.08 161
20/08/2017 106.2 0 0
17/08/2017 106.2 0 0
16/08/2017 106.2 0 170
15/08/2017 106.2 0 109
14/08/2017 106.2 -2.24 1576
13/08/2017 108.63 0 0
10/08/2017 108.63 0 192
09/08/2017 108.63 -0.15 1458
08/08/2017 108.79 -0.19 2029
07/08/2017 109 1.19 6449
06/08/2017 107.72 -0.02 730
03/08/2017 107.74 0.41 12240
02/08/2017 107.3 -0.14 1078
31/07/2017 107.45 -0.02 1493
30/07/2017 107.47 0.03 678
27/07/2017 107.44 -0.07 3368
26/07/2017 107.51 0.76 6135
25/07/2017 106.7 0.26 43
24/07/2017 106.42 0.03 11