נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.48
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 43.26
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 48.69
הון רשום למסחר 45301800
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 01/01/2018 3.8 15
19/06/2018 01/07/2018 3.8 66.67 15
20/12/2018 01/01/2019 3.8 15
19/06/2019 01/07/2019 3.8 33.33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 586.32 הכנסות 67.33
נכסים שוטפים 416.18 רווח גולמי 10.9
נכסים בלתי שוטפים 170.15 רווח תפעולי 5.43
הון עצמי 112.44 רווח לפני מס 3.16
התחייבות שוטפות 378.46 רווח נקי 2.58
התחייבויות בלתי שוטפות 95.42 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנן מור השקעות 73.26 138.54
מור חנן 0.42 0.79
יעקובי ישראל 0.13 0.24
כרמלי טל 0.1 0.2
מאור אבי 0.04 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 107.48 0 0
21/08/2017 107.48 0 0
20/08/2017 107.48 0 0
17/08/2017 107.48 0 0
16/08/2017 107.48 0.2 7
15/08/2017 107.27 0.1 121
14/08/2017 107.16 0 0
13/08/2017 107.16 0 0
10/08/2017 107.16 0 0
09/08/2017 107.16 0 0
08/08/2017 107.16 0 0
07/08/2017 107.16 0 0
06/08/2017 107.16 0.15 47
03/08/2017 107 0.43 107
02/08/2017 106.54 0.08 154
31/07/2017 106.45 0 0
30/07/2017 106.45 0 0
27/07/2017 106.45 -0.05 3
26/07/2017 106.5 0.05 197
25/07/2017 106.45 0 0
24/07/2017 106.45 -0.15 6