נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.75
שער פתיחה 105.75 0
שער ממוצע 105.77 0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 150.52
מחזור ע.נ. 213690
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 103.77
הון רשום למסחר 98129034
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 2.72 15
19/06/2018 01/07/2018 2.72 50 15
20/12/2018 31/12/2018 2.72 15
19/06/2019 30/06/2019 2.72 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.77 0.02 106 0.24
105.75 0 106.19 0.42
105.7 -0.05 106.2 0.43
105.64 -0.1
105.5 -0.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3177.03 הכנסות 217.99
נכסים שוטפים 1947.41 רווח גולמי 41.27
נכסים בלתי שוטפים 1229.62 רווח תפעולי 28.82
הון עצמי 765.86 רווח לפני מס 22.79
התחייבות שוטפות 1553 רווח נקי 16.83
התחייבויות בלתי שוטפות 858.17 רווח למניה 0.94
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.75 0 5490 5.81
17:24 105.75 0 5490 5.81
15:54 105.75 0 43896 46.42
15:54 105.75 0 47304 50.02
15:54 105.75 0 52696 55.73
15:54 105.77 0.02 14304 15.13
15:54 105.8 0.05 22334 23.63
15:53 105.8 0.05 16666 17.63
13:21 105.8 0.05 11000 11.64
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דמרי יגאל 66.5 686.88
דש איפקס ק.גמל 5.18 53.54
מיטב דש ת.סל 0.57 5.84
דש איפקס ק.נאמ 0.36 3.71
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 105.75 0 226
16/08/2017 105.75 0.04 75
15/08/2017 105.71 -0.23 25
14/08/2017 105.95 0 0
13/08/2017 105.95 -0.04 15
10/08/2017 105.99 0 0
09/08/2017 105.99 0 0
08/08/2017 105.99 0 0
07/08/2017 105.99 0.05 41
06/08/2017 105.94 0 0
03/08/2017 105.94 0 0
02/08/2017 105.94 0 0
31/07/2017 105.94 0.04 103
30/07/2017 105.9 0.19 11
27/07/2017 105.7 -0.19 14
26/07/2017 105.9 0 0
25/07/2017 105.9 -0.42 9
24/07/2017 106.35 0 0
23/07/2017 106.35 0.47 55
20/07/2017 105.85 0.01 59