נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.08
שער פתיחה 104.08 0
שער ממוצע 104.35 0.26
מחזור יומי ממוצע (שנה) 122.19
מחזור ע.נ. 9600
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 102.4
הון רשום למסחר 98129034
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/06/2018 01/07/2018 2.72 50 15
20/12/2018 31/12/2018 2.72 15
19/06/2019 30/06/2019 2.72 50 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.05 -0.03 104.3 0.21
104.34 0.25
104.35 0.26
104.44 0.35
104.53 0.43
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3238.02 הכנסות 726.69
נכסים שוטפים 1881.05 רווח גולמי 178.82
נכסים בלתי שוטפים 1356.97 רווח תפעולי 142.07
הון עצמי 826.76 רווח לפני מס 123.45
התחייבות שוטפות 1452.7 רווח נקי 93.45
התחייבויות בלתי שוטפות 958.56 רווח למניה 5.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 104.35 0.26 0 0
12:44 104.35 0.26 9600 10.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דמרי יגאל 66.7 723.18
דש איפקס ק.גמל 5.3 57.43
מיטב דש ת.סל 0.5 5.43
דש איפקס ק.נאמ 0.47 5.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 104.35 0.26 10
17/01/2018 104.08 0 55
16/01/2018 104.08 0 0
15/01/2018 104.08 0 0
14/01/2018 104.08 0.03 12
11/01/2018 104.05 0.02 10
10/01/2018 104.03 0.02 483
09/01/2018 104.01 -0.09 17
08/01/2018 104.1 0 0
07/01/2018 104.1 0 0
04/01/2018 104.1 0 92
03/01/2018 104.1 0 10
02/01/2018 104.1 -0.03 72
01/01/2018 104.13 0.32 20
31/12/2017 103.8 -0.12 5
28/12/2017 103.92 0 42
27/12/2017 103.92 -0.01 200
26/12/2017 103.93 0 86
25/12/2017 103.93 -0.23 45
24/12/2017 104.17 0 10
21/12/2017 104.17 0.16 282
20/12/2017 104 0.18 20
19/12/2017 103.81 0 0