נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.21
שער פתיחה 106.21 0
שער ממוצע 108.07 1.75
מחזור יומי ממוצע (שנה) 87.94
מחזור ע.נ. 18505
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 115.51
הון רשום למסחר 106884000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/09/2017 01/10/2017 2.45 25
20/09/2018 02/10/2018 2.45 25
20/09/2019 02/10/2019 2.45 25
21/09/2020 01/10/2020 2.45 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.22 0.01 107.09 0.83
106.21 0 107.47 1.19
105.98 -0.22 107.48 1.2
105.01 -1.13 107.6 1.31
105 -1.14 111.52 5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2658.11 הכנסות 0
נכסים שוטפים 574.21 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2083.89 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 574.21 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2083.89 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:13 108.07 1.75 5475 5.92
10:13 108.06 1.74 13030 14.08
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 106.21 0.25 65
20/08/2017 105.94 0.06 13
17/08/2017 105.88 -0.03 194
16/08/2017 105.91 -0.15 5
15/08/2017 106.07 0.01 358
14/08/2017 106.06 0.09 83
13/08/2017 105.96 0.05 88
10/08/2017 105.91 0 0
09/08/2017 105.91 0.06 146
08/08/2017 105.85 0 10
07/08/2017 105.85 0.09 75
06/08/2017 105.75 0.06 113
03/08/2017 105.69 0.05 98
02/08/2017 105.64 0 0
31/07/2017 105.64 -0.02 63
30/07/2017 105.66 0 0
27/07/2017 105.66 0.06 60
26/07/2017 105.6 -0.66 19
25/07/2017 106.3 0 0
24/07/2017 106.3 0.43 50
23/07/2017 105.84 0 0