נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.23
שער פתיחה 105.23 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 163.34
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 112.47
הון רשום למסחר 106884000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
17/09/2018 02/10/2018 2.45 25
20/09/2019 02/10/2019 2.45 25
21/09/2020 01/10/2020 2.45 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.23 0 105.39 0.15
105.2 -0.03 105.79 0.53
104.83 -0.38 105.8 0.54
104.54 -0.66
104.53 -0.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2568.9 הכנסות 0
נכסים שוטפים 567.41 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2001.49 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 567.4 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2001.49 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/02/2018 105.23 -0.03 65
15/02/2018 105.26 0.01 121
14/02/2018 105.25 0.05 158
13/02/2018 105.2 -0.04 53
12/02/2018 105.24 0 0
11/02/2018 105.24 0 0
08/02/2018 105.24 0.01 0
07/02/2018 105.23 0.03 48
06/02/2018 105.2 -0.26 631
05/02/2018 105.47 -0.14 54
04/02/2018 105.62 0.01 1663
01/02/2018 105.61 0.07 14
31/01/2018 105.54 0.81 1590
30/01/2018 104.69 -0.87 49
29/01/2018 105.61 0.01 578
28/01/2018 105.6 0.01 53
25/01/2018 105.59 -0.02 0
24/01/2018 105.61 0.02 54
23/01/2018 105.59 0.32 10
22/01/2018 105.25 0.06 146
21/01/2018 105.19 -0.06 105