נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107
שער פתיחה 107 0
שער ממוצע 107.15 0.14
מחזור יומי ממוצע (שנה) 31.21
מחזור ע.נ. 9400
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 62.53
הון רשום למסחר 58440800
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/10/2017 31/10/2017 6.87 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.7 -0.28 107.1 0.09
106.63 -0.35 107.2 0.19
106.61 -0.36 107.71 0.66
106.52 -0.45 107.73 0.68
107.98 0.92
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 255.22 הכנסות 4.19
נכסים שוטפים 10.49 רווח גולמי 2.72
נכסים בלתי שוטפים 244.73 רווח תפעולי 0.76
הון עצמי 97.66 רווח לפני מס -3.61
התחייבות שוטפות 88.42 רווח נקי -3.61
התחייבויות בלתי שוטפות 69.15 רווח למניה -1.22
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107 0 7723 8.26
10:57 107 0 7723 8.26
10:57 107.73 0.68 7723 8.32
10:54 107 0 9400 10.06
09:40 107 0 9400 10.06
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 107 0 10
18/09/2017 107 0 9
17/09/2017 107 0 122
14/09/2017 107 -0.25 10
13/09/2017 107.27 0.44 1
12/09/2017 106.8 0.28 47
11/09/2017 106.5 0 0
10/09/2017 106.5 -0.09 14
07/09/2017 106.6 0.08 17
06/09/2017 106.51 0 17
05/09/2017 106.51 0.27 150
04/09/2017 106.22 -0.23 15
03/09/2017 106.46 -0.14 19
31/08/2017 106.61 0 109
30/08/2017 106.61 0 0
29/08/2017 106.61 0 49
28/08/2017 106.61 -0.95 38
27/08/2017 107.63 0 0
24/08/2017 107.63 0 0