נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107
שער פתיחה 107 0
שער ממוצע 107.91 0.85
מחזור יומי ממוצע (שנה) 79.76
מחזור ע.נ. 12830
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 65.94
הון רשום למסחר 61111110
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/06/2018 01/07/2018 4.3 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.91 0.85 107.95 0.89
107.21 0.2 108 0.93
107.2 0.19 109 1.87
107 0
106.1 -0.84
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 458.12 הכנסות 195.05
נכסים שוטפים 360.25 רווח גולמי 17.62
נכסים בלתי שוטפים 97.87 רווח תפעולי 4.18
הון עצמי 98.79 רווח לפני מס -9.3
התחייבות שוטפות 296.78 רווח נקי -10.64
התחייבויות בלתי שוטפות 62.55 רווח למניה -0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 107.91 0.85 0 0
14:38 107.91 0.85 12830 13.84
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 41.28
קנפלר אליהו 36.75 31.61
מצלאוי קלרה 5.23 4.5
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 107.91 0.85 14
18/01/2018 107 0.23 62
17/01/2018 106.75 0.07 107
16/01/2018 106.67 -0.04 153
15/01/2018 106.71 -0.18 110
14/01/2018 106.9 0.86 80
11/01/2018 105.99 0 0
10/01/2018 105.99 0.46 26
09/01/2018 105.5 0 0
08/01/2018 105.5 0 0
07/01/2018 105.5 0.57 17
04/01/2018 104.9 -0.1 4
03/01/2018 105 0 10
02/01/2018 105 0 0
01/01/2018 105 0 0
31/12/2017 105 0 0
28/12/2017 105 1.21 11
27/12/2017 103.74 -0.25 11
26/12/2017 104 0 0
25/12/2017 104 2.13 126
24/12/2017 101.83 0.46 27