נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.65
שער פתיחה 104.65 0
שער ממוצע 104.65 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 118.99
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 81.39
הון רשום למסחר 77777777
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/12/2017 31/12/2017 4.05 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.9 -1.67 104.7 0.05
102.02 -2.51 105.14 0.47
102 -2.53 106 1.29
106.7 1.96
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 473.12 הכנסות 148.03
נכסים שוטפים 374.33 רווח גולמי 7.2
נכסים בלתי שוטפים 98.79 רווח תפעולי -1.86
הון עצמי 96.86 רווח לפני מס -11.7
התחייבות שוטפות 314.27 רווח נקי -12.89
התחייבויות בלתי שוטפות 61.99 רווח למניה -0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:23 104.65 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 38.49
קנפלר אליהו 36.75 29.47
מצלאוי קלרה 5.23 4.2
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 104.65 0 0
21/11/2017 104.65 -0.05 78
20/11/2017 104.7 0 0
19/11/2017 104.7 0 0
16/11/2017 104.7 0 0
15/11/2017 104.7 0 0
14/11/2017 104.7 0.67 62
13/11/2017 104 0.03 228
12/11/2017 103.97 0 0
09/11/2017 103.97 -0.51 37
08/11/2017 104.5 0.26 10
07/11/2017 104.23 0 0
06/11/2017 104.23 0 0
05/11/2017 104.23 0 0
02/11/2017 104.23 0 0
01/11/2017 104.23 0 0
31/10/2017 104.23 0 1
30/10/2017 104.23 0 8
29/10/2017 104.23 -0.21 22
26/10/2017 104.45 0 0
25/10/2017 104.45 0 0
24/10/2017 104.45 0.4 98