נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.5
שער פתיחה 105.5 0
שער ממוצע 105.37 -0.12
מחזור יומי ממוצע (שנה) 120.04
מחזור ע.נ. 901089
מספר עסקאות 14
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 82.06
הון רשום למסחר 77777777
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/12/2017 31/12/2017 4.05 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.51 0.01 106.46 0.91
105.5 0 107.2 1.61
104 -1.42 108 2.37
102.4 -2.94
102.3 -3.03
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 473.12 הכנסות 148.03
נכסים שוטפים 374.33 רווח גולמי 7.2
נכסים בלתי שוטפים 98.79 רווח תפעולי -1.86
הון עצמי 96.86 רווח לפני מס -11.7
התחייבות שוטפות 314.27 רווח נקי -12.89
התחייבויות בלתי שוטפות 61.99 רווח למניה -0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.5 0 38888 41.03
15:46 105.5 0 38888 41.03
15:46 105.5 0 8325 8.78
14:03 105.5 0 33876 35.74
14:03 105.5 0 15799 16.67
14:03 105.5 0 42000 44.31
14:03 105.5 0 108000 113.94
14:03 105.5 0 42000 44.31
13:55 105.5 0 186666 196.93
13:55 105.5 0 73736 77.79
13:49 105.5 0 169423 178.74
13:49 105.5 0 50577 53.36
13:43 104.85 -0.62 17353 18.19
13:43 104.85 -0.62 14446 15.15
13:43 104.85 -0.62 100000 104.85
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 39.94
קנפלר אליהו 36.75 30.58
מצלאוי קלרה 5.23 4.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 105.5 0 950
18/09/2017 105.5 -0.28 300
17/09/2017 105.8 -0.31 51
14/09/2017 106.13 0 0
13/09/2017 106.13 -0.1 2186
12/09/2017 106.24 0 88
11/09/2017 106.24 0.04 228
10/09/2017 106.2 0.08 11
07/09/2017 106.12 0.26 17
06/09/2017 105.84 -0.07 39
05/09/2017 105.91 0.09 83
04/09/2017 105.82 0.11 42
03/09/2017 105.7 0.19 1
31/08/2017 105.5 0 0
30/08/2017 105.5 0 0
29/08/2017 105.5 0 0
28/08/2017 105.5 -0.07 56
27/08/2017 105.57 0 0
24/08/2017 105.57 0 0
23/08/2017 105.57 0 0
22/08/2017 105.57 0 0