נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 119.13
שער פתיחה 119.13 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 178.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8400
שווי שוק 140.25
הון רשום למסחר 117727020
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 3.2 15
20/07/2018 31/07/2018 3.2 6.79 15
20/01/2019 31/01/2019 3.2 15
21/07/2019 31/07/2019 3.2 6.79 15
20/01/2020 31/01/2020 3.2 15
20/07/2020 31/07/2020 3.2 6.79 15
20/01/2021 31/01/2021 3.2 15
20/07/2021 01/08/2021 3.2 6.79 15
20/01/2022 31/01/2022 3.2 15
20/07/2022 31/07/2022 3.2 6.79 15
20/01/2023 31/01/2023 3.2 15
20/07/2023 31/07/2023 3.2 66.05 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
119.2 0.06
119.16 0.03
119.15 0.02
119.12 -0.01
117.73 -1.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4495.02 הכנסות 67.36
נכסים שוטפים 544.79 רווח גולמי 61.92
נכסים בלתי שוטפים 3950.23 רווח תפעולי 38.27
הון עצמי 2326.72 רווח לפני מס 16.69
התחייבות שוטפות 179.19 רווח נקי 4.06
התחייבויות בלתי שוטפות 1989.1 רווח למניה 0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוי זוהר 45.79 722.42
מנורה ק.גמל 10.62 167.58
ילין ק.נאמ 4.55 71.71
ילין ק.גמל 3.41 53.79
שגיא אמיר 0.33 5.21
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 119.13 0.12 72
20/08/2017 118.99 -0.03 93
17/08/2017 119.03 0 59
16/08/2017 119.03 0.02 55
15/08/2017 119.01 -0.03 58
14/08/2017 119.04 0.03 68
13/08/2017 119 0.26 241
10/08/2017 118.69 -0.69 390
09/08/2017 119.52 -0.08 160
08/08/2017 119.62 -0.01 52
07/08/2017 119.63 0.09 123
06/08/2017 119.52 -0.03 487
03/08/2017 119.55 0 285
02/08/2017 119.55 -0.05 61
31/07/2017 119.61 -0.04 13
30/07/2017 119.66 0.36 371
27/07/2017 119.23 0.42 162
26/07/2017 118.73 0.45 396
25/07/2017 118.2 0 0
24/07/2017 118.2 0 0
23/07/2017 118.2 0.03 11