נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.72
שער פתיחה 107.72 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 137.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 151.07
הון רשום למסחר 140238700
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 2.3 14.29 15
19/06/2018 01/07/2018 2.3 15
20/12/2018 31/12/2018 2.3 14.29 15
19/06/2019 30/06/2019 2.3 15
20/12/2019 31/12/2019 2.3 14.29 15
19/06/2020 30/06/2020 2.3 15
20/12/2020 31/12/2020 2.3 14.29 15
20/06/2021 30/06/2021 2.3 15
20/12/2021 31/12/2021 2.3 14.29 15
19/06/2022 30/06/2022 2.3 15
20/12/2022 01/01/2023 2.3 14.29 15
19/06/2023 30/06/2023 2.3 15
31/12/2023 31/12/2023 2.3 14.29 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.63 -0.08 108.16 0.41
107.62 -0.09 108.17 0.42
107.59 -0.12 108.47 0.7
107.58 -0.13 108.48 0.71
107.4 -0.3 108.6 0.82
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 702.81 הכנסות 9.76
נכסים שוטפים 259.47 רווח גולמי 3.57
נכסים בלתי שוטפים 443.34 רווח תפעולי 1.67
הון עצמי 323.21 רווח לפני מס -6.05
התחייבות שוטפות 44.99 רווח נקי -5.84
התחייבויות בלתי שוטפות 334.6 רווח למניה -0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נחמה שלמה 37.63 122.92
קניר ל.פ 26.1 85.26
רפאל מנחם 4.26 13.91
בונסטאר 2.18 7.14
פרידריך רן 1.09 3.57
מור יוסף 0.82 2.68
מור ישי 0.82 2.68
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 107.72 0.09 17
17/08/2017 107.62 0.01 15
16/08/2017 107.61 0.38 257
15/08/2017 107.2 -0.55 12
14/08/2017 107.79 -0.01 413
13/08/2017 107.8 0 407
10/08/2017 107.8 0 54
09/08/2017 107.8 -0.02 17
08/08/2017 107.82 -0.02 0
07/08/2017 107.84 -0.06 180
06/08/2017 107.9 -0.02 158
03/08/2017 107.92 0 0
02/08/2017 107.92 0 0
31/07/2017 107.92 0.02 60
30/07/2017 107.9 0.55 11
27/07/2017 107.31 0 0
26/07/2017 107.31 -0.06 134
25/07/2017 107.37 -0.2 120
24/07/2017 107.59 0.06 67
23/07/2017 107.53 0 287