נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.2
שער פתיחה 102.2 0
שער ממוצע 102.24 0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 370.42
מחזור ע.נ. 168750
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 177.89
הון רשום למסחר 173889750
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/03/2018 01/04/2018 1.37 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.24 0.04 102.3 0.1
102.2 0 102.4 0.2
102.16 -0.04 102.45 0.24
102.15 -0.05 102.99 0.77
102.11 -0.09 103 0.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2363.38 הכנסות 192.65
נכסים שוטפים 936.37 רווח גולמי 49.89
נכסים בלתי שוטפים 1427.01 רווח תפעולי 15.14
הון עצמי 430.33 רווח לפני מס -38.72
התחייבות שוטפות 181.75 רווח נקי -38.91
התחייבויות בלתי שוטפות 1751.3 רווח למניה -1.87
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:23 102.3 0.1 0 0
12:47 102.3 0.1 31739 32.47
12:47 102.29 0.09 10000 10.23
12:47 102.25 0.05 90000 92.03
12:47 102.24 0.04 18261 18.67
11:03 102.15 -0.05 34 0.03
11:03 102.16 -0.04 18716 19.12
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום 54.69 220.07
פסגות ק.נאמ 6.74 27.13
דש איפקס ק.נאמ 4.44 17.85
שירותי לווין 4.15 16.68
הפניקס-משתתפות 3.86 15.54
דש איפקס ק.גמל 1.96 7.9
הפניקס 1.08 4.36
מיטב דש ת.סל 0.8 3.23
פסגות תעודות סל 0.4 1.59
אקסלנס ת.סל 0.25 1.01
אקסלנס ק.גמל 0.15 0.61
פולק דוד 0.03 0.11
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/01/2018 102.3 0.1 173
15/01/2018 102.2 -0.09 189
14/01/2018 102.29 0.08 105
11/01/2018 102.21 -0.16 130
10/01/2018 102.37 0.12 91
09/01/2018 102.25 -0.04 22
08/01/2018 102.29 0.04 104
07/01/2018 102.25 -0.11 194
04/01/2018 102.36 0.1 124
03/01/2018 102.26 0 745
02/01/2018 102.26 0.41 298
01/01/2018 101.84 0 406
31/12/2017 101.84 -0.08 863
28/12/2017 101.92 0.08 786
27/12/2017 101.84 0.26 71
26/12/2017 101.58 0.19 237
25/12/2017 101.39 -0.24 421
24/12/2017 101.63 0.07 123
21/12/2017 101.56 0.28 158
20/12/2017 101.28 0.08 895
19/12/2017 101.2 -0.06 29
18/12/2017 102.62 -0.02 415
17/12/2017 102.64 -0.13 311