נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.23
שער פתיחה 106.23 0
שער ממוצע 106.2 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 180.39
מחזור ע.נ. 60698
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 116.97
הון רשום למסחר 110144000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 01/06/2018 2.35 15
20/11/2018 02/12/2018 2.35 40 15
21/05/2019 02/06/2019 2.35 15
20/11/2019 01/12/2019 2.35 40 15
21/05/2020 01/06/2020 2.35 15
20/11/2020 01/12/2020 2.35 20 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.19 -0.04 106.24 0.01
106.18 -0.05 106.41 0.17
106.15 -0.08 106.43 0.19
104.7 -1.44 106.78 0.52
104.31 -1.81 106.8 0.54
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 540.77 הכנסות 615.13
נכסים שוטפים 363.23 רווח גולמי 139.39
נכסים בלתי שוטפים 177.54 רווח תפעולי 28.43
הון עצמי 105.42 רווח לפני מס 22.95
התחייבות שוטפות 286.7 רווח נקי 17.82
התחייבויות בלתי שוטפות 148.65 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 106.24 0.01 16731 17.78
16:23 106.2 -0.03 0 0
10:22 106.19 -0.04 718 0.76
10:17 106.19 -0.04 13357 14.18
10:13 106.19 -0.04 29892 31.74
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 106.2 -0.03 64
18/01/2018 106.23 -0.04 43
17/01/2018 106.27 0.02 139
16/01/2018 106.25 -0.06 12
15/01/2018 106.31 0 1
14/01/2018 106.31 0.32 25
11/01/2018 105.97 0.13 205
10/01/2018 105.83 0.69 109
09/01/2018 105.1 0.05 50
08/01/2018 105.05 0.02 64
07/01/2018 105.03 0.43 69
04/01/2018 104.58 -0.02 108
03/01/2018 104.6 0.15 86
02/01/2018 104.44 0 13
01/01/2018 104.44 -0.11 152
31/12/2017 104.56 0 6
28/12/2017 104.56 0.06 265
27/12/2017 104.5 0 2
26/12/2017 104.5 0.16 44
25/12/2017 104.33 0 14
24/12/2017 104.33 -0.02 433