נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.87
שער פתיחה 105.87 0
שער ממוצע 105.82 -0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 53698.55
מחזור ע.נ. 2794592
מספר עסקאות 20
תנועה מינימלית 28000
שווי שוק 16962.08
הון רשום למסחר 16024639000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.4
תשואה לפדיון נטו -0.05
פארי ברוטו 101.85
פארי נטו 101.58
מח"מ ברוטו 2.11
מח"מ נטו 2.12
מקדם תשואה 0.47
זמן לפדיון סופי 2.18
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2017 30/05/2017 2.24 15
21/05/2018 31/05/2018 2.26 15
21/05/2019 31/05/2019 2.25 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
105.85 -0.02 105.87 0
105.84 -0.03 105.88 0.01
105.83 -0.04 105.89 0.02
105.82 -0.05 105.9 0.03
105.81 -0.06 105.91 0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:38 105.85 -0.02 51866 54.9
10:38 105.85 -0.02 14134 14.96
10:30 105.85 -0.02 38600 40.86
09:59 105.85 -0.02 71448 75.63
09:59 105.85 -0.02 85019 89.99
09:59 105.85 -0.02 39163 41.45
09:59 105.84 -0.03 97181 102.86
09:55 105.81 -0.06 97181 102.83
09:40 105.8 -0.07 389058 411.62
09:40 105.8 -0.07 472589 500
09:39 105.8 -0.07 138353 146.38
09:39 105.8 -0.07 50683 53.62
09:39 105.8 -0.07 847355 896.5
09:39 105.81 -0.06 101962 107.89
09:39 105.8 -0.07 40744 43.11
09:39 105.8 -0.07 85019 89.95
09:39 105.8 -0.07 54 0.06
09:39 105.8 -0.07 53 0.06
09:39 105.8 -0.07 332 0.35
09:39 105.81 -0.06 173798 183.9
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 105.87 0.01 84503
26/03/2017 105.86 -0.02 11951
23/03/2017 105.88 -0.01 21965
22/03/2017 105.89 0.01 45843
21/03/2017 105.88 0.07 174863
20/03/2017 105.81 0.03 73361
19/03/2017 105.78 -0.03 23553
16/03/2017 105.81 0.04 21971
15/03/2017 105.77 0.01 40881
14/03/2017 105.76 0 28992
13/03/2017 105.76 -0.02 258855
09/03/2017 105.78 0.01 180390
08/03/2017 105.77 0 283206
07/03/2017 105.77 -0.01 126855
06/03/2017 105.78 0.01 69986
05/03/2017 105.77 0.02 43177
02/03/2017 105.75 -0.01 205526
01/03/2017 105.76 -0.03 87352