נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.52
שער פתיחה 106.52 0
שער ממוצע 106.52 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 588.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 34.24
הון רשום למסחר 32145689
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/04/2018 01/05/2018 3.37 33.01 15
21/10/2018 01/11/2018 3.45 15
21/04/2019 01/05/2019 3.45 33.01 15
22/10/2019 01/11/2019 3.45 15
20/04/2020 01/05/2020 3.45 33.98 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.52 -0.94 106.5 -0.02
105.5 -0.96 107.68 1.09
104.11 -2.26 107.69 1.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 892.42 הכנסות 69.5
נכסים שוטפים 789.2 רווח גולמי 8.52
נכסים בלתי שוטפים 103.22 רווח תפעולי -4.2
הון עצמי 304.2 רווח לפני מס -25.12
התחייבות שוטפות 473.66 רווח נקי -27.75
התחייבויות בלתי שוטפות 114.56 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.52 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/02/2018 106.52 0 0
20/02/2018 106.52 0 0
19/02/2018 106.52 0 0
18/02/2018 106.52 0 0
15/02/2018 106.52 -0.06 32
14/02/2018 106.58 0 0
13/02/2018 106.58 -0.04 26
12/02/2018 106.62 1.06 155
11/02/2018 105.5 -1.09 10
08/02/2018 106.66 -0.29 37
07/02/2018 106.97 -0.14 39
06/02/2018 107.12 -0.12 66
05/02/2018 107.25 0.85 437
04/02/2018 106.35 -0.05 449
01/02/2018 106.4 0.08 658
31/01/2018 106.32 -0.02 802
30/01/2018 106.34 0.05 774
29/01/2018 106.29 -0.02 3234
28/01/2018 106.31 0 0
25/01/2018 106.31 0.01 23
24/01/2018 106.3 -0.2 9
23/01/2018 106.51 0 0