נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.55
שער פתיחה 109.55 0
שער ממוצע 109.54 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 293.32
מחזור ע.נ. 90092
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 176.85
הון רשום למסחר 161509916
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/12/2017 03/01/2018 1.75 15
22/06/2018 03/07/2018 1.75 5.88 15
23/12/2018 03/01/2019 1.75 15
23/06/2019 03/07/2019 1.75 5.88 15
23/12/2019 03/01/2020 1.75 15
22/06/2020 03/07/2020 1.75 5.88 15
23/12/2020 03/01/2021 1.75 15
22/06/2021 04/07/2021 1.75 5.88 15
23/12/2021 03/01/2022 1.75 15
22/06/2022 03/07/2022 1.75 5.88 15
24/12/2022 03/01/2023 1.75 15
03/07/2023 03/07/2023 1.75 70.59 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
109.3 -0.23 109.69 0.13
109.29 -0.24 109.98 0.39
109 -0.5 110 0.41
108.78 -0.7 110.99 1.31
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8993.96 הכנסות 279.09
נכסים שוטפים 623.81 רווח גולמי 215.6
נכסים בלתי שוטפים 8370.15 רווח תפעולי 409
הון עצמי 3407.47 רווח לפני מס 337.03
התחייבות שוטפות 840 רווח נקי 262.77
התחייבויות בלתי שוטפות 4746.49 רווח למניה 19.3
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 109.5 -0.05 0 0
16:24 109.69 0.13 286 0.31
15:24 109.5 -0.05 61162 66.97
15:23 109.49 -0.05 28644 31.36
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.04 1466.51
נפתלי רוני 21.7 775.41
בר זאב תמר 2.77 98.92
יעקובי ישראל 0.08 2.97
גונן עזריאל 0.01 0.5
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 109.55 -0.29 140
18/10/2017 109.87 0.18 131
17/10/2017 109.67 0.01 38
16/10/2017 109.66 0.02 84
15/10/2017 109.64 -0.02 220
10/10/2017 109.66 0.19 88
09/10/2017 109.45 0.15 26
08/10/2017 109.29 0.24 170
03/10/2017 109.03 0 123
02/10/2017 109.03 0.23 195
01/10/2017 108.78 0.01 249
28/09/2017 108.77 0 229
27/09/2017 108.77 0.07 20
26/09/2017 108.69 -0.05 161
25/09/2017 108.74 0.04 81
24/09/2017 108.7 0 229