נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.45
שער פתיחה
שער ממוצע 108.2 -0.23
מחזור יומי ממוצע (שנה) 288.85
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 174.75
הון רשום למסחר 161509916
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
24/12/2017 03/01/2018 1.75 15
22/06/2018 03/07/2018 1.75 5.88 15
23/12/2018 03/01/2019 1.75 15
23/06/2019 03/07/2019 1.75 5.88 15
23/12/2019 03/01/2020 1.75 15
22/06/2020 03/07/2020 1.75 5.88 15
23/12/2020 03/01/2021 1.75 15
22/06/2021 04/07/2021 1.75 5.88 15
23/12/2021 03/01/2022 1.75 15
22/06/2022 03/07/2022 1.75 5.88 15
24/12/2022 03/01/2023 1.75 15
03/07/2023 03/07/2023 1.75 70.59 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8993.96 הכנסות 279.09
נכסים שוטפים 623.81 רווח גולמי 215.6
נכסים בלתי שוטפים 8370.16 רווח תפעולי 409
הון עצמי 3407.47 רווח לפני מס 337.03
התחייבות שוטפות 840 רווח נקי 262.77
התחייבויות בלתי שוטפות 4746.49 רווח למניה 19.3
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.06 1472.67
נפתלי רוני 21.71 778.67
בר זאב תמר 3.21 115.12
יעקובי ישראל 0.08 2.98
גונן עזריאל 0.01 0.5
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 108.45 0.17 73
22/08/2017 108.27 -0.19 144
21/08/2017 108.48 0.24 116
20/08/2017 108.22 0.23 104
17/08/2017 107.97 0.01 61
16/08/2017 107.96 0.38 412
15/08/2017 107.55 0.07 101
14/08/2017 107.48 -0.2 129
13/08/2017 107.69 -0.01 66
10/08/2017 107.7 -0.13 116
09/08/2017 107.84 -0.06 66
08/08/2017 107.9 0.02 38
07/08/2017 107.88 -0.01 245
06/08/2017 107.89 -0.16 359
03/08/2017 108.06 0.23 11
02/08/2017 107.81 0.08 98
31/07/2017 107.72 -0.16 171
30/07/2017 107.89 -0.05 110
27/07/2017 107.94 0.3 454
26/07/2017 107.62 0 0
25/07/2017 107.62 -0.34 170