נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.67
שער פתיחה 106.67 0
שער ממוצע 106.61 -0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 299.73
מחזור ע.נ. 107052
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 172.17
הון רשום למסחר 161509916
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/06/2018 03/07/2018 1.75 5.88 15
23/12/2018 03/01/2019 1.75 15
23/06/2019 03/07/2019 1.75 5.88 15
23/12/2019 03/01/2020 1.75 15
22/06/2020 03/07/2020 1.75 5.88 15
23/12/2020 03/01/2021 1.75 15
22/06/2021 04/07/2021 1.75 5.88 15
23/12/2021 03/01/2022 1.75 15
22/06/2022 03/07/2022 1.75 5.88 15
24/12/2022 03/01/2023 1.75 15
03/07/2023 03/07/2023 1.75 70.59 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.55 -0.11 106.66 -0.01
106.47 -0.19 106.7 0.03
105.9 -0.72 106.71 0.04
105.2 -1.38 109 2.18
109.99 3.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 9130.28 הכנסות 430.1
נכסים שוטפים 393.33 רווח גולמי 329.14
נכסים בלתי שוטפים 8736.95 רווח תפעולי 387.71
הון עצמי 3492.76 רווח לפני מס 391.78
התחייבות שוטפות 897.28 רווח נקי 311
התחייבויות בלתי שוטפות 4740.23 רווח למניה 22.83
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.6 -0.07 0 0
17:24 106.55 -0.11 14239 15.17
15:52 106.66 -0.01 10000 10.67
14:41 106.6 -0.07 757 0.81
14:30 106.6 -0.07 37000 39.44
14:30 106.55 -0.11 30797 32.81
10:24 106.6 -0.07 15 0.02
10:24 106.6 -0.07 5 0.01
10:14 106.7 0.03 14239 15.19
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.03 1301.89
נפתלי רוני 21.69 688.37
מור ק.נאמנות 5.02 159.17
בר זאב תמר 2.4 76.19
יעקובי ישראל 0.08 2.64
גונן עזריאל 0.01 0.44
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/02/2018 106.67 0.02 4
20/02/2018 106.65 0.3 4
19/02/2018 106.33 0.09 13
18/02/2018 106.23 0.03 28
15/02/2018 106.2 -0.02 19
14/02/2018 106.22 -0.03 343
13/02/2018 106.25 0.07 77
12/02/2018 106.18 -0.68 68
11/02/2018 106.91 0 53
08/02/2018 106.91 -0.08 32
07/02/2018 107 0.01 17
06/02/2018 106.99 -0.67 381
05/02/2018 107.71 -0.18 26
04/02/2018 107.9 -0.26 2968
01/02/2018 108.18 -0.22 21
31/01/2018 108.42 -0.01 21
30/01/2018 108.43 -0.17 77
29/01/2018 108.62 0.05 70
28/01/2018 108.57 0.15 91
25/01/2018 108.41 0.02 280
24/01/2018 108.39 0.01 79
23/01/2018 108.38 -0.01 25