נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.27
שער פתיחה 106.27 0
שער ממוצע 106.06 -0.2
מחזור יומי ממוצע (שנה) 671.95
מחזור ע.נ. 135000
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 231.69
הון רשום למסחר 218570865
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 2.45 25
19/06/2018 01/07/2018 2.45 20 25
20/12/2018 31/12/2018 2.45 25
19/06/2019 30/06/2019 2.45 20 25
20/12/2019 31/12/2019 2.45 25
19/06/2020 30/06/2020 2.45 20 25
20/12/2020 31/12/2020 2.45 25
20/06/2021 30/06/2021 2.45 20 25
20/12/2021 31/12/2021 2.45 25
19/06/2022 30/06/2022 2.45 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.61 -0.62 106.24 -0.03
105.6 -0.63 106.25 -0.02
105.22 -0.99 106.26 -0.01
105.21 -1 106.27 0
105.2 -1.01 106.63 0.34
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2086.06 הכנסות 194.88
נכסים שוטפים 459.21 רווח גולמי 36.04
נכסים בלתי שוטפים 1626.84 רווח תפעולי 29.95
הון עצמי 806.65 רווח לפני מס 14.02
התחייבות שוטפות 252.76 רווח נקי 0.41
התחייבויות בלתי שוטפות 1026.64 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:05 106 -0.25 10000 10.6
13:42 106.24 -0.03 15000 15.94
13:42 106 -0.25 2000 2.12
13:40 106 -0.25 30000 31.8
13:21 106 -0.25 18000 19.08
13:21 106 -0.25 50000 53
11:55 106.17 -0.09 10000 10.62
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.23 94.61
שניידר אלכס ז 37.08 94.23
הראל ק.נאמ 4.88 12.41
שריקי רמי 0.39 0.99
הראל ק.גמל 0.12 0.29
הראל ת.סל 0.06 0.16
יעקובי ישראל 0.04 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/09/2017 106.27 0 929
19/09/2017 106.27 0.02 315
18/09/2017 106.25 0.31 677
17/09/2017 105.92 -0.09 196
14/09/2017 106.02 0.02 674
13/09/2017 106 0 301
12/09/2017 106 0.02 103
11/09/2017 105.98 -0.09 166
10/09/2017 106.08 -0.1 276
07/09/2017 106.19 -0.05 459
06/09/2017 106.24 0.15 214
05/09/2017 106.08 -0.15 213
04/09/2017 106.24 0.07 63
03/09/2017 106.17 0 166
31/08/2017 106.17 -0.08 168
30/08/2017 106.25 -0.07 187
29/08/2017 106.32 -0.05 40
28/08/2017 106.37 0.08 164
27/08/2017 106.29 0.12 17