נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.92
שער פתיחה 105.92 0
שער ממוצע 105.8 -0.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 803.31
מחזור ע.נ. 116705
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 231.14
הון רשום למסחר 218570865
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 2.45 25
19/06/2018 01/07/2018 2.45 20 25
20/12/2018 31/12/2018 2.45 25
19/06/2019 30/06/2019 2.45 20 25
20/12/2019 31/12/2019 2.45 25
19/06/2020 30/06/2020 2.45 20 25
20/12/2020 31/12/2020 2.45 25
20/06/2021 30/06/2021 2.45 20 25
20/12/2021 31/12/2021 2.45 25
19/06/2022 30/06/2022 2.45 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.44 -0.45 105.74 -0.17
103.91 -1.9 105.75 -0.16
103.84 -1.96 106.18 0.25
103.8 -2 106.21 0.27
100.83 -4.81 106.22 0.28
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2093.65 הכנסות 111.12
נכסים שוטפים 470.32 רווח גולמי 25.22
נכסים בלתי שוטפים 1623.33 רווח תפעולי 12.92
הון עצמי 800.75 רווח לפני מס 5.61
התחייבות שוטפות 200.19 רווח נקי 1.94
התחייבויות בלתי שוטפות 1092.71 רווח למניה 0.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:51 105.75 -0.16 16705 17.67
10:51 105.75 -0.16 66299 70.11
10:48 105.85 -0.07 20000 21.17
10:48 105.86 -0.06 13701 14.5
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.23 85.72
שניידר אלכס ז 37.08 85.37
הראל ק.נאמ 4.88 11.24
שריקי רמי 0.39 0.9
הראל ק.גמל 0.12 0.27
הראל ת.סל 0.06 0.14
יעקובי ישראל 0.04 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 105.92 0.29 108
17/08/2017 105.61 0.32 218
16/08/2017 105.27 0.1 112
15/08/2017 105.17 0.05 182
14/08/2017 105.12 -0.04 473
13/08/2017 105.16 -0.19 179
10/08/2017 105.36 -0.28 700
09/08/2017 105.66 -0.22 940
08/08/2017 105.89 -0.07 126
07/08/2017 105.96 0.1 33
06/08/2017 105.85 0 38
03/08/2017 105.85 0.07 293
02/08/2017 105.78 0.01 152
31/07/2017 105.77 0.07 208
30/07/2017 105.7 0.03 46
27/07/2017 105.67 0.07 1549
26/07/2017 105.6 -0.01 54
25/07/2017 105.61 0.07 75
24/07/2017 105.54 -0.09 316
23/07/2017 105.64 0.04 936