נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.41
שער פתיחה 107.55 0.13
שער ממוצע 107.4 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 566.51
מחזור ע.נ. 661414
מספר עסקאות 51
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 234.55
הון רשום למסחר 218570865
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/06/2018 01/07/2018 2.45 20 25
20/12/2018 31/12/2018 2.45 25
19/06/2019 30/06/2019 2.45 20 25
20/12/2019 31/12/2019 2.45 25
19/06/2020 30/06/2020 2.45 20 25
20/12/2020 31/12/2020 2.45 25
20/06/2021 30/06/2021 2.45 20 25
20/12/2021 31/12/2021 2.45 25
19/06/2022 30/06/2022 2.45 20 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.15 -0.24 107.3 -0.1
107.1 -0.29 107.39 -0.02
107 -0.38 107.4 -0.01
105 -2.24 107.41 0
107.55 0.13
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2401.56 הכנסות 365.77
נכסים שוטפים 586.9 רווח גולמי 58.24
נכסים בלתי שוטפים 1814.65 רווח תפעולי 41.53
הון עצמי 837.65 רווח לפני מס 12.77
התחייבות שוטפות 449.46 רווח נקי -2.56
התחייבויות בלתי שוטפות 1114.45 רווח למניה -0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.31 -0.09 0 0
17:24 107.3 -0.1 63258 67.88
17:12 107.3 -0.1 9300 9.98
15:56 107.3 -0.1 16000 17.17
15:55 107.4 -0.01 12000 12.89
14:37 107.41 0 65228 70.06
14:34 107.41 0 18347 19.71
14:31 107.41 0 17009 18.27
14:31 107.4 -0.01 21416 23
14:11 107.15 -0.24 4697 5.03
14:11 107.15 -0.24 12303 13.18
13:48 107.41 0 51151 54.94
13:48 107.4 -0.01 32375 34.77
12:12 107.41 0 40 0.04
12:04 107.55 0.13 189999 204.34
11:12 107.57 0.15 80000 86.06
11:02 107.55 0.13 10000 10.76
10:59 107.57 0.15 17009 18.3
09:30 107.55 0.13 41282 44.4
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.35 99.95
שניידר אלכס ז 37.12 99.33
הראל ק.נאמ 6.69 17.9
שריקי רמי 0.39 1.05
הראל ק.גמל 0.09 0.23
הראל ת.סל 0.06 0.17
יעקובי ישראל 0.04 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 107.31 -0.09 711
17/01/2018 107.41 -0.07 132
16/01/2018 107.48 -0.11 161
15/01/2018 107.6 0.26 543
14/01/2018 107.32 0.1 297
11/01/2018 107.21 0.24 578
10/01/2018 106.95 -0.09 81
09/01/2018 107.05 -0.08 793
08/01/2018 107.14 -0.04 773
07/01/2018 107.18 0.06 285
04/01/2018 107.12 -0.2 170
03/01/2018 107.33 0.15 191
02/01/2018 107.17 -0.17 142
01/01/2018 107.35 -0.02 37
31/12/2017 107.37 0.36 442
28/12/2017 106.98 0.05 342
27/12/2017 106.93 0.02 359
26/12/2017 106.91 -0.21 507
25/12/2017 107.14 -0.22 353
24/12/2017 107.38 0.21 115
21/12/2017 107.16 -0.06 96