נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.17
שער פתיחה 101.17 0
שער ממוצע 101.17 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 19191.97
מחזור ע.נ. 5065367
מספר עסקאות 47
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 10047.35
הון רשום למסחר 9931156000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.15
תשואה לפדיון נטו -0.2
פארי ברוטו 100.6
פארי נטו 100.51
מח"מ ברוטו 0.52
מח"מ נטו 0.52
מקדם תשואה 1.92
זמן לפדיון סופי 0.52
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/10/2017 31/10/2017 1.25 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
101.17 0 101.2 0.03
101.16 -0.01 101.46 0.29
101.15 -0.02 102.18 1
101.14 -0.03 103.21 2.02
101.13 -0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 101.17 0 0 0
16:24 101.17 0 214027 216.53
15:40 101.17 0 3000000 3035.1
15:37 101.17 0 80000 80.94
14:56 101.17 0 44737 45.26
14:16 101.17 0 42357 42.85
11:51 101.17 0 480000 485.62
11:51 101.17 0 100000 101.17
11:39 101.17 0 200000 202.34
11:14 101.17 0 140000 141.64
11:03 101.17 0 550000 556.44
09:35 101.17 0 190000 192.22
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/04/2017 101.17 0 5125
20/04/2017 101.17 0 40966
19/04/2017 101.17 0 19626
18/04/2017 101.17 0.01 13636
13/04/2017 101.16 -0.01 398
12/04/2017 101.17 0.01 2607
09/04/2017 101.16 -0.01 5181
06/04/2017 101.17 0 5144
05/04/2017 101.17 0.01 114323
04/04/2017 101.16 0 6635
03/04/2017 101.16 0.01 22551
02/04/2017 101.15 -0.01 2293
30/03/2017 101.16 0 7101
29/03/2017 101.16 0 24250
28/03/2017 101.16 0 4582
27/03/2017 101.16 0 7687
26/03/2017 101.16 -0.01 6307