נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.19
שער פתיחה 101.19 0
שער ממוצע 101.2 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 18374.19
מחזור ע.נ. 2560795
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 10052.32
הון רשום למסחר 9931156000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.07
תשואה לפדיון נטו -0.36
פארי ברוטו 100.7
פארי נטו 100.6
מח"מ ברוטו 0.44
מח"מ נטו 0.44
מקדם תשואה 2.3
זמן לפדיון סופי 0.44
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/10/2017 31/10/2017 1.25 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
101.2 0.01 101.22 0.03
101.19 0 101.26 0.07
101.18 -0.01 101.47 0.28
101.17 -0.02 101.48 0.29
101.15 -0.04 101.76 0.56
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
14:53 101.22 0.03 30000 30.37
14:37 101.2 0.01 554510 561.16
14:37 101.2 0.01 745490 754.44
14:13 101.2 0.01 30795 31.16
11:56 101.2 0.01 470000 475.64
11:08 101.2 0.01 700000 708.4
10:46 101.2 0.01 30000 30.36
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
24/05/2017 101.19 -0.01 3449
23/05/2017 101.2 0.01 2442
22/05/2017 101.19 0 16164
21/05/2017 101.19 -0.01 3537
18/05/2017 101.2 0 17963
17/05/2017 101.2 0.01 16797
16/05/2017 101.19 -0.01 5342
15/05/2017 101.2 0 5946
14/05/2017 101.2 0.02 4627
11/05/2017 101.18 -0.01 4516
10/05/2017 101.19 0 3550
09/05/2017 101.19 0 3364
08/05/2017 101.19 0 9535
07/05/2017 101.19 0 14883
04/05/2017 101.19 0 2965
03/05/2017 101.19 0.02 7642
30/04/2017 101.17 0 4931
27/04/2017 101.17 -0.01 1756
26/04/2017 101.18 0.01 4537