נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.16
שער פתיחה 101.16 0
שער ממוצע 101.16 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 18588.57
מחזור ע.נ. 178045
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 10046.36
הון רשום למסחר 9931156000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.15
תשואה לפדיון נטו -0.16
פארי ברוטו 100.5
פארי נטו 100.43
מח"מ ברוטו 0.59
מח"מ נטו 0.59
מקדם תשואה 1.68
זמן לפדיון סופי 0.59
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/10/2017 31/10/2017 1.25 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
101.15 -0.01 101.17 0.01
101.14 -0.02 101.18 0.02
101.13 -0.03 101.19 0.03
101.12 -0.04 101.2 0.04
101.09 -0.07 101.23 0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:59 101.16 0 47199 47.75
09:59 101.15 -0.01 30846 31.2
09:55 101.17 0.01 31359 31.73
09:49 101.17 0.01 68641 69.44
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 101.16 0 7687
26/03/2017 101.16 -0.01 6307
23/03/2017 101.17 0.02 12645
22/03/2017 101.15 0 9460
21/03/2017 101.15 -0.02 11745
20/03/2017 101.17 0 18544
19/03/2017 101.17 0.03 9058
16/03/2017 101.14 0 11380
15/03/2017 101.14 0 9049
14/03/2017 101.14 0 3321
13/03/2017 101.14 0 2532
09/03/2017 101.14 0.01 12113
08/03/2017 101.13 -0.02 3978
07/03/2017 101.15 -0.01 2239
06/03/2017 101.16 0.02 38960
05/03/2017 101.14 0 4776
02/03/2017 101.14 -0.01 8556
01/03/2017 101.15 -0.01 21718