נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.82
שער פתיחה 108.75 -0.06
שער ממוצע 108.81 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 790.88
מחזור ע.נ. 35156
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 530.21
הון רשום למסחר 487327239
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/01/2018 14/01/2018 1.38 2.27 25
03/07/2018 13/07/2018 1.38 2.27 25
02/01/2019 13/01/2019 1.38 2.27 25
02/07/2019 14/07/2019 1.38 2.27 25
02/01/2020 13/01/2020 1.38 2.27 25
02/07/2020 13/07/2020 1.38 2.27 25
02/01/2021 13/01/2021 1.38 2.27 25
02/07/2021 13/07/2021 1.38 2.27 25
02/01/2022 13/01/2022 2.75 20.45 25
02/01/2023 13/01/2023 2.75 20.45 25
02/01/2024 14/01/2024 2.75 20.45 25
02/01/2025 13/01/2025 2.75 20.45 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.81 -0.01 108.89 0.06
108.8 -0.02 108.93 0.1
108.76 -0.06 108.94 0.11
108.74 -0.07 108.95 0.12
108.64 -0.17 108.97 0.14
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2557.39 הכנסות 135.4
נכסים שוטפים 90.73 רווח גולמי 120.2
נכסים בלתי שוטפים 2466.67 רווח תפעולי 92.8
הון עצמי 1149.38 רווח לפני מס 64.6
התחייבות שוטפות 160.78 רווח נקי 64.6
התחייבויות בלתי שוטפות 1247.23 רווח למניה 0.43
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:45 108.8 -0.02 3655 3.98
10:45 108.81 -0.01 13649 14.85
10:45 108.81 -0.01 17716 19.28
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מור ק.נאמנות 8.71 106.4
דש איפקס ק.גמל 8.49 103.68
דש איפקס ק.נאמ 3.33 40.6
מיטב דש ת.סל 1.58 19.25
בן חמו אלי 0.54 6.65
סלע אינווסטמנט 0.32 3.86
סלבין שמואל 0.31 3.78
מיטב דש נ.תיקים 0.22 2.7
מור קרן גידור 0.12 1.45
אליקם גדי 0.08 0.92
מילבאואר זאב 0.03 0.38
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 108.82 -0.12 233
20/11/2017 108.95 0.13 213
19/11/2017 108.81 0.13 419
16/11/2017 108.67 -0.2 1027
15/11/2017 108.89 -0.06 307
14/11/2017 108.95 0.17 321
13/11/2017 108.76 0.11 1027
12/11/2017 108.64 0.05 500
09/11/2017 108.59 -0.04 505
08/11/2017 108.63 0.14 1071
07/11/2017 108.48 0.02 538
06/11/2017 108.46 0.08 612
05/11/2017 108.37 0.06 536
02/11/2017 108.3 -0.06 420
01/11/2017 108.36 0.16 534
31/10/2017 108.19 0.25 497
30/10/2017 107.92 0.19 992
29/10/2017 107.72 0.13 907
26/10/2017 107.58 -0.08 721
25/10/2017 107.67 0.01 3137
24/10/2017 107.66 -0.06 1164
23/10/2017 107.73 -0.11 1269