נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 113.31
שער פתיחה 113.31 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 224.08
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8900
שווי שוק 174.09
הון רשום למסחר 153641752
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
08/01/2018 21/01/2018 1.65 25
09/07/2018 20/07/2018 1.65 2.13 25
09/01/2019 20/01/2019 1.65 25
09/07/2019 21/07/2019 1.65 2.13 25
09/01/2020 20/01/2020 1.65 25
09/07/2020 20/07/2020 1.65 2.13 25
10/01/2021 20/01/2021 1.65 25
09/07/2021 20/07/2021 1.65 2.13 25
09/01/2022 20/01/2022 1.65 25
10/07/2022 20/07/2022 1.65 2.13 25
09/01/2023 20/01/2023 1.65 25
09/07/2023 20/07/2023 1.65 2.13 25
09/01/2024 21/01/2024 1.65 25
09/07/2024 21/07/2024 1.65 18.09 25
09/01/2025 20/01/2025 1.65 25
09/07/2025 20/07/2025 1.65 34.57 25
09/01/2026 20/01/2026 1.65 25
09/07/2026 20/07/2026 1.65 34.57 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
113.31 0 113.4 0.08
113.25 -0.05 113.49 0.16
113.24 -0.06 113.5 0.17
112.92 -0.34 113.54 0.2
112.91 -0.35 113.83 0.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6138.34 הכנסות 238.13
נכסים שוטפים 732.4 רווח גולמי 127.59
נכסים בלתי שוטפים 5405.94 רווח תפעולי 475.9
הון עצמי 2568.49 רווח לפני מס 415.19
התחייבות שוטפות 597.35 רווח נקי 268.67
התחייבויות בלתי שוטפות 2972.5 רווח למניה 9.48
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שגיא טדי 41.04 1263.77
מנורה ק.גמל 7.12 219.14
כלל ביטוח-משתתפ 5.22 160.66
פסגות ק.גמל 2.8 86.06
רחמים אופיר 2.71 83.36
טננבאום גל 2.5 76.9
פסגות ק.נאמ 2.11 65.06
כלל ביטוח-ק.גמל 1.85 56.92
כלל החז ביטוח 0.76 23.38
פסגות תעודות סל 0.63 19.25
מנורה מבטחים 0.05 1.5
פסגות משתתפות 0.01 0.31
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 113.31 0.05 274
15/11/2017 113.25 -0.22 375
14/11/2017 113.5 -0.09 91
13/11/2017 113.6 0.05 176
12/11/2017 113.54 -0.27 168
09/11/2017 113.85 -0.18 85
08/11/2017 114.06 0.21 28
07/11/2017 113.82 -0.12 74
06/11/2017 113.96 0.58 206
05/11/2017 113.3 0.13 105
02/11/2017 113.15 0.35 167
01/11/2017 112.75 0.12 17
31/10/2017 112.62 0.47 119
30/10/2017 112.09 0.3 25
29/10/2017 111.76 0.01 0
26/10/2017 111.75 -0.42 74
25/10/2017 112.22 0.1 222
24/10/2017 112.11 -0.33 27
23/10/2017 112.48 -0.37 165
22/10/2017 112.9 -0.22 17