נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112.89
שער פתיחה
שער ממוצע 112.89 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 91.23
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8900
שווי שוק 195.05
הון רשום למסחר 172775000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
03/01/2018 15/01/2018 2.17 15
04/07/2018 15/07/2018 2.17 15
04/01/2019 15/01/2019 2.17 15
04/07/2019 15/07/2019 2.17 15
05/01/2020 15/01/2020 2.17 15
05/07/2020 15/07/2020 2.17 15
04/01/2021 15/01/2021 2.17 15
04/07/2021 15/07/2021 2.17 15
04/01/2022 16/01/2022 2.17 15
04/07/2022 15/07/2022 2.17 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות 11.84
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/11/2017 112.89 0.04 70
16/11/2017 112.84 -0.16 24
15/11/2017 113.02 0.01 103
14/11/2017 113.01 0.25 4
13/11/2017 112.73 -0.19 202
12/11/2017 112.94 -0.11 42
09/11/2017 113.06 0.15 1
08/11/2017 112.89 -0.2 16
07/11/2017 113.12 0.01 20
06/11/2017 113.11 -0.17 96
05/11/2017 113.3 0.01 171
02/11/2017 113.29 0.85 56
01/11/2017 112.33 0.42 1
31/10/2017 111.86 -0.62 1
30/10/2017 112.56 -0.06 37
29/10/2017 112.63 -0.09 12
26/10/2017 112.73 0.07 0
25/10/2017 112.65 0.08 0
24/10/2017 112.56 -0.48 22
23/10/2017 113.1 0.47 184
22/10/2017 112.57 0.02 18