נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.59
שער פתיחה 100.59 0
שער ממוצע 100.69 0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1116.12
מחזור ע.נ. 375227
מספר עסקאות 40
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 466.82
הון רשום למסחר 463342000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.71 0.12 100.78 0.19
100.7 0.11 100.79 0.2
100.69 0.1 100.8 0.21
100.68 0.09 100.81 0.22
100.65 0.06 100.83 0.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 17775.57 הכנסות 8949.54
נכסים שוטפים 14154.82 רווח גולמי 1330.43
נכסים בלתי שוטפים 3620.75 רווח תפעולי 282.32
הון עצמי 3543.12 רווח לפני מס 229.38
התחייבות שוטפות 12287.98 רווח נקי 271.73
התחייבויות בלתי שוטפות 1944.48 רווח למניה 0.11
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.75 0.16 0 0
17:24 100.71 0.12 16343 16.46
17:09 100.78 0.19 23057 23.24
17:00 100.76 0.17 15000 15.11
16:56 100.76 0.17 61943 62.41
15:59 100.7 0.11 15000 15.1
15:22 100.78 0.19 21956 22.13
15:19 100.77 0.18 10000 10.08
15:19 100.76 0.17 10000 10.08
15:01 100.77 0.18 10495 10.58
12:35 100.68 0.09 58659 59.06
12:35 100.67 0.08 13114 13.2
11:40 100.62 0.03 8735 8.79
11:40 100.63 0.04 10800 10.87
11:35 100.67 0.08 19860 19.99
10:56 100.62 0.03 3247 3.27
10:56 100.62 0.03 10800 10.87
10:56 100.62 0.03 15153 15.25
10:56 100.63 0.04 10800 10.87
10:41 100.66 0.07 4055 4.08
10:41 100.66 0.07 10800 10.87
10:41 100.66 0.07 10800 10.87
10:41 100.67 0.08 14345 14.44
09:30 100.59 0 265 0.27
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/01/2018 100.75 0.16 378
22/01/2018 100.59 0 563
21/01/2018 100.59 -0.01 772
18/01/2018 100.6 -0.04 368
17/01/2018 100.64 -0.14 499
16/01/2018 100.78 0.08 144
15/01/2018 100.7 0.07 707
14/01/2018 100.63 -0.01 79
11/01/2018 100.64 0.03 434
10/01/2018 100.61 -0.02 465
09/01/2018 100.63 0.04 364
08/01/2018 100.59 0.04 342
07/01/2018 100.55 -0.01 646
04/01/2018 100.56 -0.02 953
03/01/2018 100.58 0.03 1144
02/01/2018 100.55 -0.05 711
01/01/2018 100.6 0.05 273
31/12/2017 100.55 0.09 1066
28/12/2017 100.46 0 456
27/12/2017 100.46 -0.08 1006
26/12/2017 100.54 0.01 1612
25/12/2017 100.53 -0.01 630