נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 117.04
שער פתיחה 117.04 0
שער ממוצע 117 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 281.64
מחזור ע.נ. 14791
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 8600
שווי שוק 155.52
הון רשום למסחר 132927120
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 2.55 15
20/07/2018 31/07/2018 2.55 4.35 15
20/01/2019 31/01/2019 2.55 15
21/07/2019 31/07/2019 2.55 4.35 15
20/01/2020 31/01/2020 2.55 15
20/07/2020 31/07/2020 2.55 5.43 15
20/01/2021 31/01/2021 2.55 15
20/07/2021 01/08/2021 2.55 5.43 15
20/01/2022 31/01/2022 2.55 15
20/07/2022 31/07/2022 2.55 5.43 15
20/01/2023 31/01/2023 2.55 15
20/07/2023 31/07/2023 2.55 5.43 15
21/01/2024 31/01/2024 2.55 15
21/07/2024 31/07/2024 2.55 5.43 15
20/01/2025 31/01/2025 2.55 15
20/07/2025 31/07/2025 2.55 64.13 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
117 -0.03 117.1 0.05
115.83 -1.03 117.77 0.62
115.82 -1.04 117.89 0.73
115 -1.74 117.9 0.73
114.12 -2.49 124 5.95
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4900.12 הכנסות 135.49
נכסים שוטפים 488.62 רווח גולמי 124.96
נכסים בלתי שוטפים 4411.5 רווח תפעולי 90.09
הון עצמי 2412.15 רווח לפני מס 54.75
התחייבות שוטפות 218.78 רווח נקי 20.49
התחייבויות בלתי שוטפות 2269.19 רווח למניה 0.33
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:03 117 -0.03 5791 6.78
10:42 117 -0.03 9000 10.53
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוי זוהר 45.79 783.43
מנורה ק.גמל 10.62 181.73
ילין ק.נאמ 4.55 77.76
ילין ק.גמל 3.41 58.33
שגיא אמיר 0.33 5.65
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/09/2017 117.04 0.08 25
19/09/2017 116.95 -0.01 184
18/09/2017 116.96 0.22 337
17/09/2017 116.7 -0.01 47
14/09/2017 116.71 -0.28 247
13/09/2017 117.04 -0.09 56
12/09/2017 117.15 0.12 163
11/09/2017 117.01 -0.12 67
10/09/2017 117.15 -0.08 232
07/09/2017 117.24 0.12 459
06/09/2017 117.1 0.09 434
05/09/2017 116.99 0.5 450
04/09/2017 116.41 0.04 309
03/09/2017 116.36 0.04 288
31/08/2017 116.31 0.44 134
30/08/2017 115.8 -0.03 70
29/08/2017 115.83 0.34 158
28/08/2017 115.44 0.16 258
27/08/2017 115.26 0.05 258