נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.12
שער פתיחה
שער ממוצע 108.04 -0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6854.7
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 1857.48
הון רשום למסחר 1719253575
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 28/02/2018 2.34 25
17/02/2019 28/02/2019 2.34 3.3 25
17/02/2020 28/02/2020 2.34 3.3 25
17/02/2021 28/02/2021 2.34 12.09 25
17/02/2022 28/02/2022 2.34 10.99 25
17/02/2023 28/02/2023 2.34 10.99 25
18/02/2024 28/02/2024 2.34 10.99 25
17/02/2025 28/02/2025 2.34 10.99 25
17/02/2026 01/03/2026 2.34 10.99 25
17/02/2027 28/02/2027 2.34 8.79 25
17/02/2028 28/02/2028 2.34 8.79 25
18/02/2029 28/02/2029 2.34 8.79 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.04 -0.07
107.8 -0.3
107.71 -0.38
107.25 -0.8
106.7 -1.31
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 11272.97 הכנסות 388.5
נכסים שוטפים 2005.59 רווח גולמי 305.84
נכסים בלתי שוטפים 9267.38 רווח תפעולי 281.15
הון עצמי 4625.77 רווח לפני מס 212.14
התחייבות שוטפות 1939.8 רווח נקי 149.72
התחייבויות בלתי שוטפות 4707.39 רווח למניה 1.39
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יואל 45.06 2176.1
מנורה ק.גמל 8.08 390.29
הראל ק.גמל 5.98 288.97
כלל ביטוח-משתתפ 4.8 231.66
פסגות ק.גמל 4.52 218.16
פסגות תעודות סל 0.79 37.91
פסגות ק.נאמ 0.78 37.54
כלל ביטוח-ק.גמל 0.46 22.27
הראל ק.נאמ 0.45 21.7
כלל החז ביטוח 0.42 20.41
הראל ת.סל 0.34 16.54
הראל השקעות 0.2 9.66
אפסילון השק 0.05 2.49
מנורה מבטחים 0.04 2.12
פסגות משתתפות 0.02 1.16
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 108.12 0.03 2508
21/11/2017 108.09 0.06 1725
20/11/2017 108.03 0.03 1348
19/11/2017 108 -0.01 2870
16/11/2017 108.01 0.16 13159
15/11/2017 107.84 0.16 1566
14/11/2017 107.67 0.29 1921
13/11/2017 107.36 0.09 1243
12/11/2017 107.26 0.05 2464
09/11/2017 107.21 -0.2 4122
08/11/2017 107.42 -0.04 2351
07/11/2017 107.46 0.18 2437
06/11/2017 107.27 0.15 6781
05/11/2017 107.11 0.07 1612
02/11/2017 107.03 -0.07 1600
01/11/2017 107.11 0.11 6351
31/10/2017 106.99 0.3 1207
30/10/2017 106.67 0.19 1443
29/10/2017 106.47 0.15 1568
26/10/2017 106.31 -0.21 2049
25/10/2017 106.53 0 6659
24/10/2017 106.53 -0.09 6144