נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.74
שער פתיחה 100.74 0
שער ממוצע 100.76 0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 545.88
מחזור ע.נ. 150000
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 436.54
הון רשום למסחר 433251000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 02/03/2018 0.24 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.74 0 100.76 0.02
100.71 -0.03 100.83 0.09
100.69 -0.05 100.84 0.1
100.68 -0.06 100.86 0.12
100.54 -0.2 100.87 0.13
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3529.41 הכנסות 60.85
נכסים שוטפים 401.2 רווח גולמי 1.22
נכסים בלתי שוטפים 3128.22 רווח תפעולי 0.7
הון עצמי 26.46 רווח לפני מס 0.7
התחייבות שוטפות 378.43 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 3124.53 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
13:22 100.76 0.02 39463 39.76
13:22 100.76 0.02 10000 10.08
11:25 100.76 0.02 39392 39.69
11:25 100.76 0.02 10000 10.08
11:20 100.76 0.02 16566 16.69
11:20 100.76 0.02 10000 10.08
10:56 100.76 0.02 14579 14.69
10:56 100.76 0.02 10000 10.08
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 100.74 -0.04 263
16/01/2018 100.78 0 171
15/01/2018 100.78 -0.02 163
14/01/2018 100.8 -0.01 262
11/01/2018 100.81 -0.01 175
10/01/2018 100.82 0.01 471
09/01/2018 100.81 0.04 122
08/01/2018 100.77 0.06 211
07/01/2018 100.71 0 203
04/01/2018 100.71 0 290
03/01/2018 100.71 0.01 448
02/01/2018 100.7 0 331
01/01/2018 100.7 -0.1 844
31/12/2017 100.8 0.16 336
28/12/2017 100.64 0.03 603
27/12/2017 100.61 -0.02 743
26/12/2017 100.63 0.02 871
25/12/2017 100.61 -0.01 493
24/12/2017 100.62 -0.03 440
21/12/2017 100.65 -0.03 321
20/12/2017 100.68 -0.14 315
19/12/2017 100.82 -0.03 372