נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.25
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 86.56
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 99.61
הון רשום למסחר 93750000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/03/2018 01/04/2018 2.45 15
18/09/2018 30/09/2018 2.45 33.33 15
19/03/2019 31/03/2019 2.45 15
18/09/2019 02/10/2019 2.45 33.33 15
19/03/2020 31/03/2020 2.45 15
18/09/2020 30/09/2020 2.45 33.33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 919.47 הכנסות 225.95
נכסים שוטפים 579.38 רווח גולמי 46.73
נכסים בלתי שוטפים 340.1 רווח תפעולי 35.06
הון עצמי 474.06 רווח לפני מס 28.8
התחייבות שוטפות 304.39 רווח נקי 15.59
התחייבויות בלתי שוטפות 141.02 רווח למניה 0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קרדן ישראל 57.04 230.1
הפניקס ק.גמל 8.58 34.61
כלל ביטוח-ק.גמל 7.07 28.51
כלל ביטוח-משתתפ 6.79 27.39
פסגות ק.גמל 5.45 21.99
כלל החז ביטוח 2.57 10.39
פסגות ק.נאמ 1.11 4.47
הפניקס 0.36 1.46
אקסלנס ת.סל 0.26 1.04
פסגות תעודות סל 0.23 0.93
אקסלנס ק.גמל 0.01 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/11/2017 106.25 0 0
16/11/2017 106.25 0 0
15/11/2017 106.25 0 0
14/11/2017 106.25 0 0
13/11/2017 106.25 -0.1 42
12/11/2017 106.36 0.52 1
09/11/2017 105.81 0 8
08/11/2017 105.81 0 0
07/11/2017 105.81 -0.9 60
06/11/2017 106.77 0.15 1
05/11/2017 106.61 0.36 1
02/11/2017 106.23 0.4 1
01/11/2017 105.81 0 0
31/10/2017 105.81 -0.07 31
30/10/2017 105.88 0 30
29/10/2017 105.88 0 0
26/10/2017 105.88 0.04 28
25/10/2017 105.84 -0.01 275
24/10/2017 105.85 -0.1 13
23/10/2017 105.96 -0.27 107
22/10/2017 106.25 0.3 47