נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.9
שער פתיחה 105.9 0
שער ממוצע 105.93 0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 120.44
מחזור ע.נ. 125000
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 116.54
הון רשום למסחר 110031000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 1.75 4 15
21/05/2018 31/05/2018 1.75 15
19/11/2018 30/11/2018 1.75 4 15
20/05/2019 31/05/2019 1.75 15
19/11/2019 01/12/2019 1.75 4 15
20/05/2020 31/05/2020 1.75 15
19/11/2020 30/11/2020 1.75 5 15
20/05/2021 31/05/2021 1.75 15
19/11/2021 30/11/2021 1.75 5 15
20/05/2022 31/05/2022 1.75 15
20/11/2022 30/11/2022 1.75 5 15
21/05/2023 31/05/2023 1.75 15
19/11/2023 30/11/2023 1.75 73 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.96 0.06 107.76 1.76
105.93 0.03 108.78 2.72
105.92 0.02 109.87 3.75
105.9 0
105.85 -0.05
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1131.62 הכנסות 40.81
נכסים שוטפים 89.67 רווח גולמי 33.83
נכסים בלתי שוטפים 1041.95 רווח תפעולי 51.17
הון עצמי 476.16 רווח לפני מס 35.31
התחייבות שוטפות 37.51 רווח נקי 26.5
התחייבויות בלתי שוטפות 617.95 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.92 0.02 0 0
15:16 105.92 0.02 20272 21.47
15:16 105.92 0.02 9400 9.96
15:16 105.93 0.03 20000 21.19
15:16 105.93 0.03 47000 49.79
15:16 105.94 0.04 28328 30.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/09/2017 105.92 0.02 132
18/09/2017 105.9 0.21 10
17/09/2017 105.68 0 0
14/09/2017 105.68 -0.3 32
13/09/2017 106 0 0
12/09/2017 106 0 0
11/09/2017 106 0 0
10/09/2017 106 0 0
07/09/2017 106 0 0
06/09/2017 106 0 0
05/09/2017 106 0 0
04/09/2017 106 0 0
03/09/2017 106 0 0
31/08/2017 106 0 0
30/08/2017 106 0.16 15
29/08/2017 105.83 0 0
28/08/2017 105.83 0 0
27/08/2017 105.83 0 0
24/08/2017 105.83 0 0
23/08/2017 105.83 0 0
22/08/2017 105.83 0 0