נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.95
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4321.47
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 1025.94
הון רשום למסחר 933093000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 3.03 15
21/05/2018 31/05/2018 3.03 14.29 15
19/11/2018 30/11/2018 3.03 15
20/05/2019 31/05/2019 3.03 14.29 15
19/11/2019 01/12/2019 3.03 15
20/05/2020 31/05/2020 3.03 14.29 15
19/11/2020 30/11/2020 3.03 15
20/05/2021 31/05/2021 3.03 14.29 15
19/11/2021 30/11/2021 3.03 15
20/05/2022 31/05/2022 3.03 14.29 15
20/11/2022 30/11/2022 3.03 15
21/05/2023 31/05/2023 3.03 14.29 15
19/11/2023 30/11/2023 3.03 15
20/05/2024 31/05/2024 3.03 14.26 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6038.45 הכנסות 98.51
נכסים שוטפים 668.63 רווח גולמי 49.45
נכסים בלתי שוטפים 5369.82 רווח תפעולי 44.09
הון עצמי 2668.04 רווח לפני מס -48.59
התחייבות שוטפות 667.47 רווח נקי -49.83
התחייבויות בלתי שוטפות 2702.94 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 109.95 0.14 1637
21/08/2017 109.8 -0.02 1528
20/08/2017 109.82 0.32 3228
17/08/2017 109.47 0.38 9552
16/08/2017 109.06 0.29 3001
15/08/2017 108.75 0.37 929
14/08/2017 108.35 0.07 2268
13/08/2017 108.27 -0.13 1780
10/08/2017 108.41 -0.24 3940
09/08/2017 108.67 -0.29 5257
08/08/2017 108.99 -0.42 2232
07/08/2017 109.45 -0.04 1109
06/08/2017 109.49 0.12 1185
03/08/2017 109.36 0.05 878
02/08/2017 109.31 0.22 1782
31/07/2017 109.07 -0.1 1883
30/07/2017 109.18 0.33 1440
27/07/2017 108.82 -0.27 3436
26/07/2017 109.11 0.07 3313
25/07/2017 109.03 -0.06 5980
24/07/2017 109.1 -0.27 2653