נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.84
שער פתיחה 106.84 0
שער ממוצע 106.76 -0.08
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2363.79
מחזור ע.נ. 156401
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 187.75
הון רשום למסחר 175685119
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/11/2017 30/11/2017 3.18 14.29 25
21/05/2018 31/05/2018 3.18 25
19/11/2018 30/11/2018 3.18 14.29 25
20/05/2019 31/05/2019 3.18 25
19/11/2019 01/12/2019 3.18 14.29 25
20/05/2020 31/05/2020 3.18 25
19/11/2020 30/11/2020 3.18 14.29 25
20/05/2021 31/05/2021 3.18 25
19/11/2021 30/11/2021 3.18 14.29 25
20/05/2022 31/05/2022 3.18 25
20/11/2022 30/11/2022 3.18 14.29 25
21/05/2023 31/05/2023 3.18 25
19/11/2023 30/11/2023 3.18 14.26 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.5 -0.32 106.99 0.14
106.4 -0.41 107 0.15
106.22 -0.58 107.5 0.62
106.2 -0.6 107.65 0.76
105.9 -0.88 107.9 0.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4943.29 הכנסות 46.46
נכסים שוטפים 213.16 רווח גולמי 39.27
נכסים בלתי שוטפים 4730.13 רווח תפעולי 33.41
הון עצמי 1491.95 רווח לפני מס -75.07
התחייבות שוטפות 971.21 רווח נקי -80.22
התחייבויות בלתי שוטפות 2480.13 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.87 0.03 0 0
17:24 106.99 0.14 8280 8.86
15:04 106.84 0 40000 42.74
14:47 106.84 0 40000 42.74
14:46 106.83 -0.01 17000 18.16
12:22 106.5 -0.32 17500 18.64
11:47 106.65 -0.18 621 0.66
11:36 106.65 -0.18 16000 17.06
11:29 106.66 -0.17 17000 18.13
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/07/2017 106.87 0.03 167
19/07/2017 106.84 0.06 35
18/07/2017 106.78 0.17 224
17/07/2017 106.6 0.06 68
16/07/2017 106.54 0.02 16
13/07/2017 106.52 0.08 230
12/07/2017 106.44 -0.24 97
11/07/2017 106.7 -0.22 266
10/07/2017 106.94 -0.18 319
09/07/2017 107.13 0 215
06/07/2017 107.13 0.19 161
05/07/2017 106.93 -0.43 118
04/07/2017 107.39 0 217
03/07/2017 107.39 -0.3 362
02/07/2017 107.71 0.29 357
29/06/2017 107.4 0 782
28/06/2017 107.4 -0.72 2607
27/06/2017 108.18 -0.04 287
26/06/2017 108.22 0 202
25/06/2017 108.22 0.84 1359