נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.69
שער פתיחה 108.69 0
שער ממוצע 108.96 0.25
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2736.35
מחזור ע.נ. 129271
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 191.5
הון רשום למסחר 175685119
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 4.42
תשואה לפדיון נטו 2.69
פארי ברוטו 102.59
פארי נטו 101.95
מח"מ ברוטו 3.16
מח"מ נטו 3.28
מקדם תשואה 0.32
זמן לפדיון סופי 6.59
דירוג מעלות
דירוג מדרוג A2
מרווח ממשלתי 1.98
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2017 01/06/2017 3.18 25
19/11/2017 30/11/2017 3.18 14.29 25
21/05/2018 31/05/2018 3.18 25
19/11/2018 30/11/2018 3.18 14.29 25
20/05/2019 31/05/2019 3.18 25
19/11/2019 01/12/2019 3.18 14.29 25
20/05/2020 31/05/2020 3.18 25
19/11/2020 30/11/2020 3.18 14.29 25
20/05/2021 31/05/2021 3.18 25
19/11/2021 30/11/2021 3.18 14.29 25
20/05/2022 31/05/2022 3.18 25
20/11/2022 30/11/2022 3.18 14.29 25
21/05/2023 31/05/2023 3.18 25
19/11/2023 30/11/2023 3.18 14.26 25
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
108.9 0.19 109 0.29
108.85 0.15 109.19 0.46
108 -0.63 109.2 0.47
107.31 -1.27 109.65 0.88
107.17 -1.4 109.78 1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 33.7 תשואה על ההון העצמי 14.71
מכפיל הון תשואה על הנכסים 4.96
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 0.12
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי 131.29
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4009.05 הכנסות 151.42
נכסים שוטפים 107.9 רווח גולמי 122.3
נכסים בלתי שוטפים 3901.15 רווח תפעולי 311.34
הון עצמי 1351.07 רווח לפני מס 245.95
התחייבות שוטפות 924.9 רווח נקי 198.79
התחייבויות בלתי שוטפות 1733.08 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 109 0.29 0 0
14:43 109 0.29 11008 12
14:43 109 0.29 30000 32.7
14:43 109 0.29 8992 9.8
14:36 109 0.29 3008 3.28
14:36 108.99 0.28 20211 22.03
14:36 108.99 0.28 26781 29.19
11:27 108.85 0.15 10000 10.89
11:11 108.85 0.15 19271 20.98
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
30/04/2017 109 0.29 141
27/04/2017 108.69 0.05 154
26/04/2017 108.64 0.03 107
25/04/2017 108.61 0 336
24/04/2017 108.61 -0.17 99
23/04/2017 108.8 0.13 158
20/04/2017 108.66 -0.02 361
19/04/2017 108.68 0.12 110
18/04/2017 108.55 0.07 108
13/04/2017 108.47 -0.08 212
12/04/2017 108.56 0.18 143
09/04/2017 108.37 -0.11 83
06/04/2017 108.49 0.14 138
05/04/2017 108.34 0.24 101
04/04/2017 108.08 0.14 53
03/04/2017 107.93 -0.1 649
02/04/2017 108.04 -0.06 673