נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.22
שער פתיחה 104.22 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1352.51
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 629.48
הון רשום למסחר 603990574
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/01/2018 30/01/2018 1.5 7.68 25
20/01/2019 30/01/2019 1.5 7.68 25
19/01/2020 30/01/2020 1.5 7.68 25
19/01/2021 31/01/2021 1.5 7.68 25
19/01/2022 30/01/2022 1.5 7.68 25
19/01/2023 30/01/2023 1.5 7.68 25
19/01/2024 30/01/2024 1.5 7.68 25
19/01/2025 30/01/2025 1.5 7.68 25
19/01/2026 30/01/2026 1.5 7.68 25
19/01/2027 31/01/2027 1.5 7.68 25
19/01/2028 30/01/2028 1.5 7.68 25
19/01/2029 30/01/2029 1.5 7.68 25
30/01/2030 30/01/2030 1.5 7.8 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.24 0.02 104.29 0.07
104.22 0 104.32 0.1
104.2 -0.02 104.33 0.11
104.15 -0.07 104.5 0.27
104.02 -0.19 104.54 0.31
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2658.11 הכנסות 0
נכסים שוטפים 574.21 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2083.89 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 574.21 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2083.89 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/08/2017 104.22 0.03 240
21/08/2017 104.19 0.11 103
20/08/2017 104.08 0.47 301
17/08/2017 103.59 0.16 98
16/08/2017 103.42 0.04 198
15/08/2017 103.38 -0.18 179
14/08/2017 103.57 -0.08 143
13/08/2017 103.65 -0.05 548
10/08/2017 103.7 -0.09 252
09/08/2017 103.79 -0.02 520
08/08/2017 103.81 0.06 296
07/08/2017 103.75 0.27 1251
06/08/2017 103.47 0.16 106
03/08/2017 103.3 0.08 217
02/08/2017 103.22 0.16 152
31/07/2017 103.06 -0.03 342
30/07/2017 103.09 0.11 263
27/07/2017 102.98 0.11 626
26/07/2017 102.87 -0.17 106
25/07/2017 103.05 -0.12 261
24/07/2017 103.17 -0.08 248