נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.93
שער פתיחה 103.93 0
שער ממוצע 103.94 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 185.28
מחזור ע.נ. 8076800
מספר עסקאות 11
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 323.8
הון רשום למסחר 311589200
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 1.75 28.13 15
20/12/2018 31/12/2018 1.75 15
19/06/2019 30/06/2019 1.75 28.13 15
20/12/2019 31/12/2019 1.75 15
19/06/2020 30/06/2020 1.75 28.13 15
20/12/2020 31/12/2020 1.75 15
30/06/2021 30/06/2021 1.75 15.63 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
103.67 -0.25 103.95 0.02
103.66 -0.26 103.96 0.03
103.65 -0.27 103.99 0.06
103.62 -0.3 104.28 0.34
103.46 -0.45 104.29 0.35
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3238.02 הכנסות 726.69
נכסים שוטפים 1881.05 רווח גולמי 178.82
נכסים בלתי שוטפים 1356.97 רווח תפעולי 142.07
הון עצמי 826.76 רווח לפני מס 123.45
התחייבות שוטפות 1452.7 רווח נקי 93.45
התחייבויות בלתי שוטפות 958.56 רווח למניה 5.21
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:17 103.92 -0.01 11000 11.43
15:17 103.92 -0.01 11000 11.43
15:17 103.92 -0.01 10000 10.39
13:55 103.93 0 500000 519.65
13:55 103.93 0 2250000 2338.42
13:55 103.93 0 250000 259.82
13:54 103.93 0 2500000 2598.25
13:54 103.93 0 2500000 2598.25
13:07 103.92 -0.01 9800 10.18
10:26 104 0.07 34999 36.4
10:26 104 0.07 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דמרי יגאל 66.71 739.43
דש איפקס ק.גמל 5.3 58.72
מיטב דש ת.סל 0.5 5.56
דש איפקס ק.נאמ 0.47 5.17
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2018 103.93 0.01 124
21/01/2018 103.92 0.09 12
18/01/2018 103.83 0.04 956
17/01/2018 103.79 -0.09 265
16/01/2018 103.88 0.02 885
15/01/2018 103.86 0.05 3239
14/01/2018 103.81 0.01 824
11/01/2018 103.8 0 1574
10/01/2018 103.8 0.01 1812
09/01/2018 103.79 -0.01 8245
08/01/2018 103.8 0.11 5273
07/01/2018 103.69 0.23 1330
04/01/2018 103.45 -0.28 988
03/01/2018 103.74 0.23 3
02/01/2018 103.5 0 0
01/01/2018 103.5 -0.18 270
31/12/2017 103.69 0 4
28/12/2017 103.69 0.05 0
27/12/2017 103.64 0 0
26/12/2017 103.64 0 0
25/12/2017 103.64 0 439
24/12/2017 103.64 0.14 2