נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.27
שער פתיחה
שער ממוצע 106.34 0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 12929.32
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 3483.34
הון רשום למסחר 3275667080
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
08/02/2018 20/02/2018 2.15 15
10/08/2018 20/08/2018 2.15 15
09/02/2019 20/02/2019 2.15 15
09/08/2019 20/08/2019 2.15 15
09/02/2020 20/02/2020 2.15 5 15
09/08/2020 20/08/2020 2.15 15
09/02/2021 21/02/2021 2.15 5 15
09/08/2021 20/08/2021 2.15 15
09/02/2022 20/02/2022 2.15 22.5 15
09/08/2022 21/08/2022 2.15 15
09/02/2023 20/02/2023 2.15 22.5 15
09/08/2023 20/08/2023 2.15 15
10/02/2024 20/02/2024 2.15 22.5 15
10/08/2024 20/08/2024 2.15 15
09/02/2025 20/02/2025 2.15 22.5 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 138114 הכנסות 3160
נכסים שוטפים 110149 רווח גולמי 997
נכסים בלתי שוטפים 27965 רווח תפעולי 616
הון עצמי 10041 רווח לפני מס 448
התחייבות שוטפות 105932 רווח נקי 400
התחייבויות בלתי שוטפות 22141 רווח למניה 35.7
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרון יצחק 60.51 3786.16
אקסלנס ת.סל 0.49 30.76
דניאל חכמון אורלי 0.16 10.18
הפניקס ק.גמל 0.12 7.79
לסט גבריאל 0.05 2.96
אקסלנס ק.גמל 0.04 2.46
אקסלנס ק.נאמ 0.03 1.97
ברטפלד אסף 0.02 1.45
נאור רמי 0 0.08
אלרועי שיר 0 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/11/2017 106.27 0.23 9728
16/11/2017 106.03 -0.55 37246
15/11/2017 106.62 -0.39 15360
14/11/2017 107.04 0.06 7812
13/11/2017 106.98 0.05 12571
12/11/2017 106.93 -0.07 5050
09/11/2017 107 0 25324
08/11/2017 107 0.71 16420
07/11/2017 106.25 0.12 19664
06/11/2017 106.12 0.03 13834
05/11/2017 106.09 -0.15 8930
02/11/2017 106.25 -0.04 17907
01/11/2017 106.29 -0.08 13825
31/10/2017 106.38 0.14 25401
30/10/2017 106.23 0.02 45393
29/10/2017 106.21 -0.12 13480
26/10/2017 106.34 -0.59 66221
25/10/2017 106.97 -0.78 35539
24/10/2017 107.81 -0.47 17972
23/10/2017 108.32 -0.21 11098
22/10/2017 108.55 -0.04 5588