נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.85
שער פתיחה 102.85 0
שער ממוצע 102.85 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1101.84
מחזור ע.נ. 47002
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 445.46
הון רשום למסחר 433114027
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2018 01/06/2018 1.08 15
21/08/2018 02/09/2018 1.08 16.67 15
20/11/2018 02/12/2018 1.08 15
18/02/2019 01/03/2019 1.08 16.67 15
21/05/2019 02/06/2019 1.08 15
21/08/2019 01/09/2019 1.08 16.67 15
20/11/2019 01/12/2019 1.08 15
18/02/2020 01/03/2020 1.08 16.67 15
21/05/2020 01/06/2020 1.08 15
21/08/2020 01/09/2020 1.08 16.67 15
20/11/2020 01/12/2020 1.08 15
18/02/2021 01/03/2021 1.08 16.67 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.78 -0.07 102.86 0.01
102.74 -0.11 102.91 0.06
102.73 -0.12 102.92 0.07
102.45 -0.39 103 0.15
102.41 -0.43 103.49 0.62
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2969.01 הכנסות 1241.16
נכסים שוטפים 390.75 רווח גולמי 195.5
נכסים בלתי שוטפים 2578.26 רווח תפעולי 74.4
הון עצמי 353.43 רווח לפני מס -0.34
התחייבות שוטפות 1193.16 רווח נקי -0.11
התחייבויות בלתי שוטפות 1422.43 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:13 102.85 0 9700 9.98
10:19 102.85 0 9700 9.98
10:19 102.85 0 17569 18.07
09:55 102.86 0.01 10033 10.32
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/02/2018 102.85 0.15 277
15/02/2018 103.39 0.21 604
14/02/2018 103.17 0.1 338
13/02/2018 103.07 0.11 350
12/02/2018 102.96 0.1 591
11/02/2018 102.86 -0.32 273
08/02/2018 103.19 -0.11 444
07/02/2018 103.3 0.43 631
06/02/2018 102.86 -0.27 840
05/02/2018 103.14 -0.09 1349
04/02/2018 103.23 -0.3 584
01/02/2018 103.54 -0.04 300
31/01/2018 103.58 0 360
30/01/2018 103.58 -0.06 341
29/01/2018 103.64 -0.06 195
28/01/2018 103.7 -0.03 125
25/01/2018 103.73 0.08 453
24/01/2018 103.65 0.14 315
23/01/2018 103.51 0.12 203
22/01/2018 103.39 0.02 2065
21/01/2018 103.37 -0.09 670