נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 103.29
שער פתיחה 103.29 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1396.56
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9700
שווי שוק 521.93
הון רשום למסחר 505301022
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 02/03/2018 1.08 14.29 15
21/05/2018 01/06/2018 1.08 15
21/08/2018 02/09/2018 1.08 14.29 15
20/11/2018 02/12/2018 1.08 15
18/02/2019 01/03/2019 1.08 14.29 15
21/05/2019 02/06/2019 1.08 15
21/08/2019 01/09/2019 1.08 14.29 15
20/11/2019 01/12/2019 1.08 15
18/02/2020 01/03/2020 1.08 14.29 15
21/05/2020 01/06/2020 1.08 15
21/08/2020 01/09/2020 1.08 14.29 15
20/11/2020 01/12/2020 1.08 15
18/02/2021 01/03/2021 1.08 14.29 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
103.08 -0.2 103.29 0
103.07 -0.21 103.36 0.07
103.06 -0.22 103.45 0.15
103 -0.28 103.46 0.16
102.3 -0.96 103.98 0.67
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2969.01 הכנסות 1241.16
נכסים שוטפים 390.75 רווח גולמי 195.5
נכסים בלתי שוטפים 2578.26 רווח תפעולי 74.4
הון עצמי 353.43 רווח לפני מס -0.34
התחייבות שוטפות 1193.16 רווח נקי -0.11
התחייבויות בלתי שוטפות 1422.43 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
11/12/2017 103.29 0.05 161
10/12/2017 103.24 -0.19 340
07/12/2017 103.44 0.29 149
06/12/2017 103.14 -0.25 346
05/12/2017 103.4 0.08 468
04/12/2017 103.32 0.24 464
03/12/2017 103.07 0.05 25
30/11/2017 103.02 0.05 187
29/11/2017 102.97 -0.05 399
28/11/2017 103.02 -0.08 164
27/11/2017 103.1 0.19 290
26/11/2017 102.9 0.03 524
23/11/2017 102.87 -0.09 197
22/11/2017 102.96 -0.07 282
21/11/2017 103.03 0.05 329
20/11/2017 102.98 0.25 462
19/11/2017 102.72 0.2 243
16/11/2017 103.59 -0.3 3009
15/11/2017 103.9 0.01 619
14/11/2017 103.89 0 354
13/11/2017 103.89 0.1 570