נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.53
שער פתיחה 106.53 0
שער ממוצע 106.48 -0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 384.26
מחזור ע.נ. 108188
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 279.25
הון רשום למסחר 262153500
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 01/02/2018 2.75 25 15
22/07/2018 01/08/2018 2.75 15
21/01/2019 01/02/2019 2.75 25 15
21/07/2019 01/08/2019 2.75 15
21/01/2020 02/02/2020 2.75 25 15
21/07/2020 02/08/2020 2.75 15
01/02/2021 01/02/2021 2.75 25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.31 -0.21 106.54 0.01
105.91 -0.58 106.58 0.05
104 -2.37 106.6 0.07
107.69 1.09
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 809.71 הכנסות 247.87
נכסים שוטפים 691.67 רווח גולמי 36.7
נכסים בלתי שוטפים 118.03 רווח תפעולי 25.78
הון עצמי 182.14 רווח לפני מס 17.03
התחייבות שוטפות 498.03 רווח נקי 13.3
התחייבויות בלתי שוטפות 129.53 רווח למניה 0.74
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.52 -0.01 0 0
17:24 106.31 -0.21 8188 8.7
16:15 106.54 0.01 84756 90.3
16:14 106.54 0.01 15244 16.24
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בטליון יזמות 11.13 23.43
רובגיל עדי 10.06 21.17
הפניקס ק.גמל 8.51 17.92
הראל ק.גמל 8.34 17.56
הראל משתתפות 8.34 17.56
פייגלין תהילה 8.22 17.3
פייגלין חיים 5.38 11.33
בן אברהם אבי 4.85 10.2
ילין ק.גמל 4.64 9.76
בן אברהם רן 4.6 9.68
צ.מ.ח. תשתית 2.65 5.57
ילין ק.נאמ 2.21 4.65
שרון שלמה 1.78 3.76
הפניקס 1.26 2.64
הראל השקעות 0.66 1.4
אקסלנס ת.סל 0.37 0.78
הפניקס-משתתפות 0.19 0.4
הראל ת.סל 0.15 0.31
פייגלין גילי 0.01 0.02
הראל ק.נאמ 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/11/2017 106.52 -0.01 115
15/11/2017 106.53 0.08 106
14/11/2017 106.45 0.09 17
13/11/2017 106.35 0.02 63
12/11/2017 106.33 0.01 143
09/11/2017 106.32 -0.2 433
08/11/2017 106.53 0.03 112
07/11/2017 106.5 0.08 69
06/11/2017 106.41 -0.08 618
05/11/2017 106.5 0.09 97
02/11/2017 106.4 0.03 246
01/11/2017 106.37 0.16 629
31/10/2017 106.2 0.06 500
30/10/2017 106.14 0.05 104
29/10/2017 106.09 0 1544
26/10/2017 106.09 0.07 626
25/10/2017 106.02 0.02 2572
24/10/2017 106 -0.11 295
23/10/2017 106.12 0.02 145
22/10/2017 106.1 -0.14 92