נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105
שער פתיחה 105 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 399.67
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9500
שווי שוק 207.38
הון רשום למסחר 197506000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 2.3 15
19/06/2018 01/07/2018 2.3 15
20/12/2018 31/12/2018 2.3 15
19/06/2019 30/06/2019 2.3 15
20/12/2019 31/12/2019 2.3 15
19/06/2020 30/06/2020 2.3 33.33 15
20/12/2020 31/12/2020 2.3 15
20/06/2021 30/06/2021 2.3 33.33 15
20/12/2021 31/12/2021 2.3 15
19/06/2022 30/06/2022 2.3 33.33 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.03 0.03 105.55 0.52
105.02 0.02 106.39 1.32
105 0 109.7 4.48
104.93 -0.07
104.8 -0.19
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2340.97 הכנסות 127.07
נכסים שוטפים 941.97 רווח גולמי 32.12
נכסים בלתי שוטפים 1399 רווח תפעולי 5.87
הון עצמי 437.35 רווח לפני מס -37.05
התחייבות שוטפות 125.67 רווח נקי -37.16
התחייבויות בלתי שוטפות 1777.95 רווח למניה -1.82
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום 54.69 221.09
פסגות ק.נאמ 6.59 26.65
שירותי לווין 4.15 16.76
הפניקס-משתתפות 3.86 15.62
דש איפקס ק.נאמ 2.84 11.48
דש איפקס ק.גמל 1.96 7.94
הפניקס 0.98 3.95
מיטב דש ת.סל 0.58 2.33
פסגות תעודות סל 0.31 1.26
אקסלנס ת.סל 0.2 0.79
אקסלנס ק.גמל 0.15 0.59
אקסלנס ק.נאמ 0.04 0.16
פולק דוד 0.03 0.11
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 105 -0.12 437
22/08/2017 105.13 -0.05 112
21/08/2017 105.18 0.08 157
20/08/2017 105.1 0.04 288
17/08/2017 105.06 0.06 60
16/08/2017 105 -0.26 355
15/08/2017 105.27 -0.29 491
14/08/2017 105.58 -0.65 277
13/08/2017 106.27 -0.11 67
10/08/2017 106.39 -0.91 139
09/08/2017 107.37 0.04 18
08/08/2017 107.33 0.22 259
07/08/2017 107.09 -0.34 187
06/08/2017 107.46 0.47 287
03/08/2017 106.96 0.56 329
02/08/2017 106.36 0.87 436
31/07/2017 105.44 1.71 390
30/07/2017 103.67 0.14 215
27/07/2017 103.52 0.02 153
26/07/2017 103.5 -0.28 700
25/07/2017 103.79 -0.01 113