נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה 1 0
שער ממוצע 1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.41
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200000
שווי שוק 0.32
הון רשום למסחר 31584160
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
03/04/2022 03/04/2022 22.5 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 27.77 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.26 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 27.51 רווח תפעולי 1.5
הון עצמי -4.91 רווח לפני מס -3.82
התחייבות שוטפות 19.04 רווח נקי -3.47
התחייבויות בלתי שוטפות 13.64 רווח למניה -0.46
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ג'רוסלם השקעות 89.73 1.81
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/11/2017 1 0 0
22/11/2017 1 0 0
21/11/2017 1 0 0
20/11/2017 1 0 0
19/11/2017 1 0 0
16/11/2017 1 0 0
15/11/2017 1 0 0
14/11/2017 1 0 0
13/11/2017 1 0 0
12/11/2017 1 0 0
09/11/2017 1 0 0
08/11/2017 1 0 0
07/11/2017 1 0 0
06/11/2017 1 0 0
05/11/2017 1 0 0
02/11/2017 1 0 0
01/11/2017 1 0 0
31/10/2017 1 0 0
30/10/2017 1 0 0
29/10/2017 1 0 0
26/10/2017 1 0 0
25/10/2017 1 0 0