נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 110.52
שער פתיחה 110.52 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 121.87
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9100
שווי שוק 99.47
הון רשום למסחר 90000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 02/03/2018 3.3 15
21/08/2018 02/09/2018 3.3 15
18/02/2019 01/03/2019 3.3 20 15
21/08/2019 01/09/2019 3.3 15
18/02/2020 01/03/2020 3.3 30 15
21/08/2020 01/09/2020 3.3 15
18/02/2021 01/03/2021 3.3 25 15
22/08/2021 01/09/2021 3.3 15
18/02/2022 01/03/2022 3.3 25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.43 -1.89
108.42 -1.9
108.4 -1.92
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 788.61 הכנסות 177.36
נכסים שוטפים 548.85 רווח גולמי 35.24
נכסים בלתי שוטפים 239.76 רווח תפעולי 27.93
הון עצמי 126.01 רווח לפני מס 20.95
התחייבות שוטפות 495.17 רווח נקי 15.37
התחייבויות בלתי שוטפות 167.43 רווח למניה 1.19
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנן מור השקעות 73.3 188.41
ספרה קפיטל 5.37 13.81
מור חנן 0.47 1.2
יעקובי ישראל 0.13 0.33
כרמלי טל 0.1 0.27
מאור אבי 0.04 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/12/2017 110.52 -0.37 57
14/12/2017 110.93 0 0
13/12/2017 110.93 0.12 103
12/12/2017 110.8 0 0
11/12/2017 110.8 0.77 163
10/12/2017 109.95 0 0
07/12/2017 109.95 0.55 21
06/12/2017 109.35 0 0
05/12/2017 109.35 0 0
04/12/2017 109.35 -0.14 11
03/12/2017 109.5 0 0
30/11/2017 109.5 0.03 278
29/11/2017 109.47 -0.26 64
28/11/2017 109.76 -0.25 857
27/11/2017 110.03 0 33
26/11/2017 110.03 0 0
23/11/2017 110.03 0 11
22/11/2017 110.03 -0.39 734
21/11/2017 110.46 0 9
20/11/2017 110.46 0 0
19/11/2017 110.46 0 46