נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 101.35
שער פתיחה 101.28 -0.07
שער ממוצע 101.18 -0.17
מחזור יומי ממוצע (שנה) 147038.5
מחזור ע.נ. 318331
מספר עסקאות 13
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 15218.05
הון רשום למסחר 15040566000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/08/2017 31/08/2017 1.75 15
21/08/2018 31/08/2018 1.75 15
21/08/2019 30/08/2019 1.75 15
21/08/2020 31/08/2020 1.76 15
20/08/2021 31/08/2021 1.75 15
21/08/2022 31/08/2022 1.75 15
21/08/2023 31/08/2023 1.75 15
21/08/2024 30/08/2024 1.75 15
21/08/2025 31/08/2025 1.75 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
101.13 -0.22 101.18 -0.17
101.12 -0.23 101.2 -0.15
101.11 -0.24 101.22 -0.13
101.1 -0.25 101.23 -0.12
101.05 -0.3 101.24 -0.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:59 101.18 -0.17 62337 63.07
09:59 101.18 -0.17 7663 7.75
09:58 101.18 -0.17 30000 30.35
09:57 101.18 -0.17 62337 63.07
09:46 101.11 -0.24 30000 30.33
09:41 101.19 -0.16 30000 30.36
09:36 101.24 -0.11 34564 34.99
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/06/2017 101.35 -0.2 107651
26/06/2017 101.55 0.22 63073
25/06/2017 101.33 -0.1 11839
22/06/2017 101.43 0.23 47672
21/06/2017 101.2 -0.05 120687
20/06/2017 101.25 -0.16 80066
19/06/2017 101.41 -0.07 85989
18/06/2017 101.48 0.04 17197
15/06/2017 101.44 -0.01 103517
14/06/2017 101.45 0.54 52306
13/06/2017 100.91 -0.19 63251
12/06/2017 101.1 -0.19 136104
11/06/2017 101.29 -0.01 31487
08/06/2017 101.3 -0.24 137394
07/06/2017 101.54 0 38547
06/06/2017 101.54 0.09 135702
05/06/2017 101.45 -0.17 166396
04/06/2017 101.62 0.32 72527
01/06/2017 101.3 0.23 254731
29/05/2017 101.07 0.15 106907