נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.2
שער פתיחה
שער ממוצע 105.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5295.87
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 1472.8
הון רשום למסחר 1400000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 30/12/2017 2.22 15
20/06/2018 01/07/2018 2.22 10 15
19/12/2018 30/12/2018 2.22 15
20/06/2019 30/06/2019 2.22 15 15
20/12/2019 30/12/2019 2.22 15
20/06/2020 30/06/2020 2.22 25 15
20/12/2020 30/12/2020 2.22 15
20/06/2021 30/06/2021 2.22 25 15
20/12/2021 30/12/2021 2.22 15
30/06/2022 30/06/2022 2.22 25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8024.31 הכנסות 73.34
נכסים שוטפים 1241.73 רווח גולמי 31.62
נכסים בלתי שוטפים 6782.58 רווח תפעולי 23.99
הון עצמי 4782.32 רווח לפני מס -84.63
התחייבות שוטפות 151.64 רווח נקי -88.68
התחייבויות בלתי שוטפות 3090.36 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 105.2 0.1 8812
17/08/2017 105.09 0.16 3891
16/08/2017 104.92 0.23 5835
15/08/2017 104.68 0.17 3503
14/08/2017 104.5 0.11 7961
13/08/2017 104.39 0.28 3173
10/08/2017 104.1 -0.24 9491
09/08/2017 104.35 -0.23 5917
08/08/2017 104.59 -0.24 3390
07/08/2017 104.84 0.15 1897
06/08/2017 104.68 -0.02 1482
03/08/2017 104.7 0.08 1287
02/08/2017 104.62 0.1 1432
31/07/2017 104.52 -0.15 3448
30/07/2017 104.68 0.22 2475
27/07/2017 104.45 -0.01 2507
26/07/2017 104.46 0.03 3677
25/07/2017 104.43 -0.21 2368
24/07/2017 104.65 -0.16 41477
23/07/2017 104.82 -0.11 3175