נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.59
שער פתיחה 107.59 0
שער ממוצע 107.49 -0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 612.63
מחזור ע.נ. 178547
מספר עסקאות 74
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 365.71
הון רשום למסחר 340320550
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/03/2018 01/04/2018 1.95 5.26 15
20/09/2018 30/09/2018 1.95 15
20/03/2019 31/03/2019 1.95 5.26 15
19/09/2019 02/10/2019 1.95 15
20/03/2020 31/03/2020 1.95 20 15
21/09/2020 30/09/2020 1.95 15
21/03/2021 31/03/2021 1.95 34.74 15
19/09/2021 30/09/2021 1.95 15
31/03/2022 31/03/2022 1.95 34.74 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.3 -0.27 107.49 -0.09
106.8 -0.73 107.57 -0.02
106.5 -1.01 107.58 -0.01
106.17 -1.32 107.59 0
107.7 0.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3465.75 הכנסות 665.56
נכסים שוטפים 1454.59 רווח גולמי 120.15
נכסים בלתי שוטפים 2011.16 רווח תפעולי 142.11
הון עצמי 955.28 רווח לפני מס 130.53
התחייבות שוטפות 1190.89 רווח נקי 110.25
התחייבויות בלתי שוטפות 1319.57 רווח למניה 8.72
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.46 -0.12 0 0
17:24 107.49 -0.09 54757 58.86
16:15 107.48 -0.1 6837 7.35
16:14 107.29 -0.28 10163 10.9
13:48 107.49 -0.09 11563 12.43
13:38 107.49 -0.09 6596 7.09
13:38 107.49 -0.09 14000 15.05
12:22 107.49 -0.09 15630 16.8
12:22 107.49 -0.09 3675 3.95
12:21 107.49 -0.09 8325 8.95
12:21 107.49 -0.09 975 1.05
12:16 107.49 -0.09 11722 12.6
11:15 107.51 -0.07 4 0
10:59 107.51 -0.07 9296 9.99
10:59 107.51 -0.07 4 0
09:30 107.59 0 25000 26.9
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דניה סיבוס 74.21 693.78
כלל ביטוח-משתתפ 3.97 37.07
כלל ביטוח-ק.גמל 1.14 10.66
כלל החז ביטוח 0.04 0.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/11/2017 107.46 -0.12 192
22/11/2017 107.59 0.07 603
21/11/2017 107.52 0.11 146
20/11/2017 107.4 0.27 314
19/11/2017 107.11 0.1 283
16/11/2017 107 0.1 3484
15/11/2017 106.89 -0.26 271
14/11/2017 107.17 0.03 329
13/11/2017 107.14 -0.24 207
12/11/2017 107.4 0.13 64
09/11/2017 107.26 0.17 325
08/11/2017 107.08 0.14 260
07/11/2017 106.93 -0.34 703
06/11/2017 107.3 0.02 69
05/11/2017 107.28 -0.05 645
02/11/2017 107.33 0.03 424
01/11/2017 107.3 0.02 195
31/10/2017 107.28 0.05 77
30/10/2017 107.23 0.24 148
29/10/2017 106.97 -0.3 348
26/10/2017 107.29 0.06 285
25/10/2017 107.23 0.09 256