נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.2
שער פתיחה 108.2 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 768.06
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 368.23
הון רשום למסחר 340320550
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/09/2017 01/10/2017 1.95 15
20/03/2018 01/04/2018 1.95 5.26 15
20/09/2018 30/09/2018 1.95 15
20/03/2019 31/03/2019 1.95 5.26 15
19/09/2019 02/10/2019 1.95 15
20/03/2020 31/03/2020 1.95 20 15
21/09/2020 30/09/2020 1.95 15
21/03/2021 31/03/2021 1.95 34.74 15
19/09/2021 30/09/2021 1.95 15
31/03/2022 31/03/2022 1.95 34.74 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108 -0.18 108.15 -0.05
107.95 -0.23 108.18 -0.02
107.81 -0.36 108.19 -0.01
107.8 -0.37 108.2 0
107.4 -0.74 108.82 0.57
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3197.64 הכנסות 239.94
נכסים שוטפים 1886.77 רווח גולמי 47.57
נכסים בלתי שוטפים 1310.87 רווח תפעולי 36.79
הון עצמי 851.11 רווח לפני מס 34.38
התחייבות שוטפות 1474.33 רווח נקי 25.55
התחייבויות בלתי שוטפות 872.2 רווח למניה 2.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דניה סיבוס 74.21 629.89
כלל ביטוח-משתתפ 2.73 23.2
כלל ביטוח-ק.גמל 2.37 20.14
כלל החז ביטוח 0.04 0.31
אפסילון ק.נאמ 0.02 0.13
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 108.2 0.23 110
17/08/2017 107.95 0.22 323
16/08/2017 107.71 0.26 140
15/08/2017 107.43 0.02 73
14/08/2017 107.41 0.05 238
13/08/2017 107.36 0.34 141
10/08/2017 107 -0.01 148
09/08/2017 107.01 -0.4 143
08/08/2017 107.44 0.04 327
07/08/2017 107.4 0.2 172
06/08/2017 107.19 0.06 283
03/08/2017 107.13 0 74
02/08/2017 107.13 0.36 107
31/07/2017 106.75 -0.05 383
30/07/2017 106.8 0.52 281
27/07/2017 106.25 -0.02 185
26/07/2017 106.27 0.01 118
25/07/2017 106.26 -0.09 85
24/07/2017 106.36 -0.08 258
23/07/2017 106.45 0.08 66