נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.52
שער פתיחה 107.52 0
שער ממוצע 107.52 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 764.89
מחזור ע.נ. 170856
מספר עסקאות 71
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 365.88
הון רשום למסחר 340320550
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/03/2018 01/04/2018 1.95 5.26 15
20/09/2018 30/09/2018 1.95 15
20/03/2019 31/03/2019 1.95 5.26 15
19/09/2019 02/10/2019 1.95 15
20/03/2020 31/03/2020 1.95 20 15
21/09/2020 30/09/2020 1.95 15
21/03/2021 31/03/2021 1.95 34.74 15
19/09/2021 30/09/2021 1.95 15
31/03/2022 31/03/2022 1.95 34.74 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.11 -0.38 107.5 -0.02
106.8 -0.67 107.52 0
107.6 0.07
107.61 0.08
107.8 0.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3100.15 הכנסות 402.49
נכסים שוטפים 1415.09 רווח גולמי 72.61
נכסים בלתי שוטפים 1685.06 רווח תפעולי 54.73
הון עצמי 881.88 רווח לפני מס 46.37
התחייבות שוטפות 971.38 רווח נקי 36.84
התחייבויות בלתי שוטפות 1246.89 רווח למניה 2.91
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 107.51 -0.01 0 0
16:24 107.5 -0.02 90959 97.78
14:50 107.5 -0.02 1684 1.81
14:50 107.5 -0.02 9500 10.21
12:10 107.52 0 22 0.02
12:10 107.52 0 129 0.14
12:10 107.52 0 502 0.54
12:10 107.53 0.01 2435 2.62
12:10 107.54 0.02 3332 3.58
12:05 107.54 0.02 19728 21.22
11:37 107.54 0.02 20700 22.26
11:36 107.55 0.03 9300 10
10:27 107.53 0.01 12565 13.51
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דניה סיבוס 74.21 645.46
כלל ביטוח-משתתפ 2.73 23.78
כלל ביטוח-ק.גמל 2.37 20.64
כלל החז ביטוח 0.04 0.32
אפסילון ק.נאמ 0.02 0.14
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/09/2017 107.51 -0.01 184
19/09/2017 107.52 -0.02 315
18/09/2017 107.54 0.24 209
17/09/2017 109.23 0.17 230
14/09/2017 109.04 0.07 357
13/09/2017 108.96 -0.03 104
12/09/2017 108.99 0 264
11/09/2017 108.99 0.12 103
10/09/2017 108.86 -0.02 131
07/09/2017 108.88 0.27 187
06/09/2017 108.59 0.2 392
05/09/2017 108.37 0.37 156
04/09/2017 107.97 0.09 92
03/09/2017 107.87 0.07 45
31/08/2017 107.79 -0.18 115
30/08/2017 107.98 -0.41 170
29/08/2017 108.42 0.04 81
28/08/2017 108.38 0.07 325
27/08/2017 108.3 0.13 35