נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.02
שער פתיחה 104.02 0
שער ממוצע 103.82 -0.19
מחזור יומי ממוצע (שנה) 140.97
מחזור ע.נ. 24008
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 161.9
הון רשום למסחר 156000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/06/2018 01/07/2018 1.95 25 15
20/12/2018 31/12/2018 1.95 15
19/06/2019 30/06/2019 1.95 25 15
20/12/2019 31/12/2019 1.95 15
19/06/2020 30/06/2020 1.95 25 15
20/12/2020 31/12/2020 1.95 15
30/06/2021 30/06/2021 1.95 25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
103.6 -0.4 103.98 -0.04
103.55 -0.45 104.09 0.07
103.1 -0.88 104.1 0.08
104.35 0.32
104.36 0.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 865.44 הכנסות 656.3
נכסים שוטפים 729.93 רווח גולמי 62.6
נכסים בלתי שוטפים 135.51 רווח תפעולי 20.35
הון עצמי 152.92 רווח לפני מס 14.63
התחייבות שוטפות 582.38 רווח נקי 8.48
התחייבויות בלתי שוטפות 130.14 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 103.78 -0.23 0 0
17:24 103.98 -0.04 808 0.84
13:06 103.97 -0.05 11600 12.06
12:17 103.57 -0.43 11600 12.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עזריה יואל 37 109.9
עזריה גיל 37 109.9
דש איפקס ק.גמל 8.9 26.45
מיטב דש ת.סל 0.26 0.78
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/02/2018 103.78 -0.23 25
20/02/2018 104.02 0.09 86
19/02/2018 103.93 -0.01 63
18/02/2018 103.94 0.11 1
15/02/2018 103.83 0.18 29
14/02/2018 103.64 -0.06 107
13/02/2018 103.7 -0.27 214
12/02/2018 103.98 -0.5 33
11/02/2018 104.5 0 0
08/02/2018 104.5 0.38 48
07/02/2018 104.1 0.02 32
06/02/2018 104.08 0 1
05/02/2018 104.08 -0.21 43
04/02/2018 104.3 -0.02 12
01/02/2018 104.32 0.15 4
31/01/2018 104.16 -0.04 119
30/01/2018 104.2 -0.11 31
29/01/2018 104.31 -0.01 186
28/01/2018 104.32 0 2
25/01/2018 104.32 0 2
24/01/2018 104.32 0.2 36
23/01/2018 104.11 0 52