נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.04
שער פתיחה 105.04 0
שער ממוצע 105.09 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 110.98
מחזור ע.נ. 11668
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 163.94
הון רשום למסחר 156000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 1.95 15
19/06/2018 01/07/2018 1.95 25 15
20/12/2018 31/12/2018 1.95 15
19/06/2019 30/06/2019 1.95 25 15
20/12/2019 31/12/2019 1.95 15
19/06/2020 30/06/2020 1.95 25 15
20/12/2020 31/12/2020 1.95 15
30/06/2021 30/06/2021 1.95 25 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105 -0.04 105.07 0.03
104.29 -0.71
104.25 -0.75
104.2 -0.8
102.1 -2.8
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 674.23 הכנסות 297.66
נכסים שוטפים 548.36 רווח גולמי 28.16
נכסים בלתי שוטפים 125.87 רווח תפעולי 12.27
הון עצמי 163.7 רווח לפני מס 10.65
התחייבות שוטפות 443.1 רווח נקי 7.63
התחייבויות בלתי שוטפות 67.43 רווח למניה 0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 105.09 0.05 0 0
17:24 105.09 0.05 2068 2.17
12:22 105.09 0.05 9600 10.09
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עזריה יואל 37 117.78
עזריה גיל 37 117.78
דש איפקס ק.גמל 8.45 26.89
מיטב דש ת.סל 0.29 0.91
דש איפקס ק.נאמ 0.08 0.24
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/08/2017 105.09 0.05 12
22/08/2017 105.04 0.1 45
21/08/2017 104.94 0.05 247
20/08/2017 104.89 0.1 191
17/08/2017 104.79 0.15 60
16/08/2017 104.63 0.11 390
15/08/2017 104.52 -0.17 23
14/08/2017 104.7 0.11 10
13/08/2017 104.59 -0.02 217
10/08/2017 104.61 -0.17 180
09/08/2017 104.79 -0.01 14
08/08/2017 104.8 -0.01 280
07/08/2017 104.81 -0.08 40
06/08/2017 104.89 0.11 117
03/08/2017 104.77 0.16 236
02/08/2017 104.6 0.08 819
31/07/2017 104.52 0.08 34
30/07/2017 104.44 0.18 21
27/07/2017 104.25 -0.24 202
26/07/2017 104.5 -0.09 10
25/07/2017 104.59 0.05 2398