נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.49
שער פתיחה 107.49 0
שער ממוצע 107.1 -0.37
מחזור יומי ממוצע (שנה) 59.15
מחזור ע.נ. 490
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 37.53
הון רשום למסחר 35000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/03/2018 01/04/2018 2.42 10.71 15
20/09/2018 02/10/2018 2.42 10.71 15
22/03/2019 01/04/2019 2.42 10.71 15
20/09/2019 02/10/2019 2.42 10.71 15
22/03/2020 01/04/2020 2.42 10.71 15
21/09/2020 01/10/2020 2.42 10.71 15
21/03/2021 01/04/2021 2.42 10.71 15
20/09/2021 01/10/2021 2.42 10.71 15
21/03/2022 01/04/2022 2.42 14.29 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.97 -0.48 107.49 0
106.92 -0.53 107.6 0.1
106.51 -0.91 108 0.47
106.5 -0.92
105.51 -1.84
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 155.44 הכנסות 83.92
נכסים שוטפים 69.45 רווח גולמי 19.49
נכסים בלתי שוטפים 86 רווח תפעולי 4.82
הון עצמי 66.47 רווח לפני מס 4.86
התחייבות שוטפות 42.5 רווח נקי 4.02
התחייבויות בלתי שוטפות 46.47 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.22 -0.25 0 0
17:24 106.97 -0.48 490 0.52
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חי.ב בראמלי אחז 56.82 58.76
מור ק.נאמנות 9.59 9.91
הפניקס ק.גמל 8.53 8.82
הפניקס 1.93 1.99
הפניקס-משתתפות 0.45 0.47
אקסלנס ת.סל 0.37 0.38
אקסלנס ק.נאמ 0.14 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/02/2018 107.22 -0.25 1
21/02/2018 107.49 0.21 50
20/02/2018 107.26 -0.07 71
19/02/2018 107.34 -0.01 198
18/02/2018 107.35 -0.02 64
15/02/2018 107.37 0.15 18
14/02/2018 107.21 -0.15 35
13/02/2018 107.37 0 0
12/02/2018 107.37 0.14 8
11/02/2018 107.22 -0.14 156
08/02/2018 107.37 0.18 34
07/02/2018 107.18 -0.16 14
06/02/2018 107.35 0.42 11
05/02/2018 106.9 -0.37 158
04/02/2018 107.3 0.11 26
01/02/2018 107.18 0 0
31/01/2018 107.18 0.22 4
30/01/2018 106.94 -0.01 39
29/01/2018 106.95 0 0
28/01/2018 106.95 0 0
25/01/2018 106.95 0.14 19
24/01/2018 106.8 -0.19 129