נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.9
שער פתיחה 108.9 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 56.21
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 42.2
הון רשום למסחר 38750000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/09/2017 01/10/2017 2.42 9.68 15
21/03/2018 01/04/2018 2.42 9.68 15
20/09/2018 02/10/2018 2.42 9.68 15
22/03/2019 01/04/2019 2.42 9.68 15
20/09/2019 02/10/2019 2.42 9.68 15
22/03/2020 01/04/2020 2.42 9.68 15
21/09/2020 01/10/2020 2.42 9.68 15
21/03/2021 01/04/2021 2.42 9.68 15
20/09/2021 01/10/2021 2.42 9.68 15
21/03/2022 01/04/2022 2.42 12.9 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.3 -0.55 108.89 -0.01
108.29 -0.56 108.9 0
108.01 -0.82 109 0.09
108 -0.83 109.17 0.25
107.9 -0.92 109.2 0.28
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 158.16 הכנסות 29.46
נכסים שוטפים 74.43 רווח גולמי 7.38
נכסים בלתי שוטפים 83.73 רווח תפעולי 2.6
הון עצמי 66.7 רווח לפני מס 3.29
התחייבות שוטפות 44.17 רווח נקי 3.02
התחייבויות בלתי שוטפות 47.3 רווח למניה 0.15
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חי.ב בראמלי אחז 56.64 84.69
מור ק.נאמנות 9.75 14.57
הפניקס-משתתפות 8.55 12.78
הפניקס 1.93 2.88
אקסלנס ק.נאמ 0.27 0.4
אקסלנס ת.סל 0.16 0.23
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 108.9 0.01 1
20/08/2017 108.89 0 0
17/08/2017 108.89 0.21 11
16/08/2017 108.66 0 0
15/08/2017 108.66 -0.31 64
14/08/2017 109 0 0
13/08/2017 109 -0.18 20
10/08/2017 109.2 0 0
09/08/2017 109.2 0.49 4
08/08/2017 108.67 -0.36 54
07/08/2017 109.06 0 0
06/08/2017 109.06 0 0
03/08/2017 109.06 0.06 35
02/08/2017 109 0 0
31/07/2017 109 0 0
30/07/2017 109 -0.1 60
27/07/2017 109.11 0.1 30
26/07/2017 109 -0.15 109
25/07/2017 109.16 -0.03 75
24/07/2017 109.19 0.36 22
23/07/2017 108.8 0 0