נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.61
שער פתיחה 106.61 0
שער ממוצע 106.73 0.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2249.86
מחזור ע.נ. 13500
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 516.02
הון רשום למסחר 483477789
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
29/04/2018 10/05/2018 1.25 3.19 25
30/10/2018 11/11/2018 1.25 25
29/04/2019 12/05/2019 1.25 3.19 25
30/10/2019 10/11/2019 1.25 25
30/04/2020 10/05/2020 1.25 3.19 25
30/10/2020 10/11/2020 1.25 25
29/04/2021 10/05/2021 1.25 3.19 25
31/10/2021 10/11/2021 1.25 25
29/04/2022 10/05/2022 1.25 3.19 25
30/10/2022 10/11/2022 1.25 25
30/04/2023 10/05/2023 1.25 28.01 25
30/10/2023 10/11/2023 1.25 25
30/04/2024 10/05/2024 1.25 28.01 25
30/10/2024 10/11/2024 1.25 25
29/04/2025 11/05/2025 1.25 28.02 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.67 0.06 106.79 0.17
106.66 0.05 106.8 0.18
106.65 0.04 106.84 0.22
106.63 0.02 106.85 0.23
106.54 -0.07 107.01 0.38
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8993.96 הכנסות 279.09
נכסים שוטפים 623.81 רווח גולמי 215.6
נכסים בלתי שוטפים 8370.15 רווח תפעולי 409
הון עצמי 3407.47 רווח לפני מס 337.03
התחייבות שוטפות 840 רווח נקי 262.77
התחייבויות בלתי שוטפות 4746.49 רווח למניה 19.3
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:53 106.73 0.11 13500 14.41
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.04 1463.15
נפתלי רוני 21.7 773.64
בר זאב תמר 2.77 98.7
יעקובי ישראל 0.08 2.96
גונן עזריאל 0.01 0.5
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 106.61 -0.17 383
20/11/2017 106.79 0.16 333
19/11/2017 106.62 0 836
16/11/2017 106.62 -0.19 1552
15/11/2017 106.82 0.02 224
14/11/2017 106.8 0.17 293
13/11/2017 106.62 0.03 734
12/11/2017 106.59 0.01 161
09/11/2017 106.58 0 309
08/11/2017 106.58 0 846
07/11/2017 106.58 0.18 748
06/11/2017 106.39 0.13 534
05/11/2017 106.25 0.1 785
02/11/2017 106.14 -0.03 433
01/11/2017 106.17 0.31 527
31/10/2017 105.84 0.28 407
30/10/2017 105.54 0.19 197
29/10/2017 105.34 0.06 650
26/10/2017 106.53 -0.04 698
25/10/2017 106.57 0.02 987
24/10/2017 106.55 -0.36 735
23/10/2017 106.94 -0.18 190