נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 106.2
שער פתיחה 106.2 0
שער ממוצע 106.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 68.68
מחזור ע.נ. 18000
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9400
שווי שוק 95.58
הון רשום למסחר 90000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 28/02/2018 1.75 15
20/08/2018 31/08/2018 1.75 16.67 15
17/02/2019 28/02/2019 1.75 15
20/08/2019 01/09/2019 1.75 16.67 15
17/02/2020 28/02/2020 1.75 15
20/08/2020 31/08/2020 1.75 16.67 15
17/02/2021 28/02/2021 1.75 15
20/08/2021 31/08/2021 1.75 16.67 15
17/02/2022 28/02/2022 1.75 15
21/08/2022 31/08/2022 1.75 16.67 15
17/02/2023 28/02/2023 1.75 15
20/08/2023 31/08/2023 1.75 16.67 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
106.2 0 106.3 0.09
106.1 -0.09 106.75 0.52
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 643.01 הכנסות 1191.27
נכסים שוטפים 428.72 רווח גולמי 285.56
נכסים בלתי שוטפים 214.28 רווח תפעולי 34.59
הון עצמי 201.95 רווח לפני מס 32
התחייבות שוטפות 343.31 רווח נקי 25.05
התחייבויות בלתי שוטפות 97.74 רווח למניה 1.94
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 106.2 0 18000 19.12
14:59 106.2 0 18000 19.12
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רביד אייל 31.66 177.55
רביד אברהם 31.66 177.55
כלל ביטוח-משתתפ 5.75 32.26
רביד חיים 3.01 16.87
כלל החז ביטוח 2.37 13.28
כלל ביטוח-ק.גמל 1.82 10.23
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
13/12/2017 106.2 0.04 23
12/12/2017 106.16 -0.07 359
11/12/2017 106.23 0 73
10/12/2017 106.23 -0.1 187
07/12/2017 106.34 0 57
06/12/2017 106.34 0.12 113
05/12/2017 106.21 0 140
04/12/2017 106.21 0.03 371
03/12/2017 106.18 0.01 399
30/11/2017 106.17 0 0
29/11/2017 106.17 0.04 17
28/11/2017 106.13 0 0
27/11/2017 106.13 0 24
26/11/2017 106.13 0.01 76
23/11/2017 106.12 -0.17 39
22/11/2017 106.3 0 0
21/11/2017 106.3 -0.01 26
20/11/2017 106.31 0 73
19/11/2017 106.31 0.06 66
16/11/2017 106.25 0.04 48
15/11/2017 106.21 0 0