נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.62
שער פתיחה 104.62 0
שער ממוצע 104.74 0.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 67.65
מחזור ע.נ. 67850
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 9600
שווי שוק 94.28
הון רשום למסחר 90000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
18/02/2018 28/02/2018 1.75 15
20/08/2018 31/08/2018 1.75 16.67 15
17/02/2019 28/02/2019 1.75 15
20/08/2019 01/09/2019 1.75 16.67 15
17/02/2020 28/02/2020 1.75 15
20/08/2020 31/08/2020 1.75 16.67 15
17/02/2021 28/02/2021 1.75 15
20/08/2021 31/08/2021 1.75 16.67 15
17/02/2022 28/02/2022 1.75 15
21/08/2022 31/08/2022 1.75 16.67 15
17/02/2023 28/02/2023 1.75 15
20/08/2023 31/08/2023 1.75 16.67 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
104.75 0.12 106.96 2.24
104.74 0.11 106.97 2.25
104.73 0.11
104.72 0.1
104.62 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 626.49 הכנסות 383.07
נכסים שוטפים 428.5 רווח גולמי 90.83
נכסים בלתי שוטפים 197.99 רווח תפעולי 8.39
הון עצמי 182.76 רווח לפני מס 7.69
התחייבות שוטפות 343.97 רווח נקי 6.51
התחייבויות בלתי שוטפות 99.76 רווח למניה 0.51
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:25 104.75 0.12 14591 15.28
13:32 104.73 0.11 13259 13.89
13:32 104.73 0.11 3967 4.15
11:21 104.73 0.11 36033 37.74
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רביד אייל 31.93 186.27
רביד אברהם 31.93 186.27
כלל ביטוח-ק.גמל 4.38 25.54
רביד חיים 3.03 17.7
כלל ביטוח-משתתפ 2.9 16.9
כלל החז ביטוח 2.34 13.67
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/08/2017 104.62 0.16 165
20/08/2017 104.45 0.18 109
17/08/2017 106.01 0.01 25
16/08/2017 106 0.12 101
15/08/2017 105.87 0 0
14/08/2017 105.87 0.07 429
13/08/2017 105.8 0.04 74
10/08/2017 105.76 0.01 33
09/08/2017 105.75 0.03 68
08/08/2017 105.72 0 0
07/08/2017 105.72 0.07 43
06/08/2017 105.65 0 0
03/08/2017 105.65 0.06 896
02/08/2017 105.59 0 0
31/07/2017 105.59 0.05 22
30/07/2017 105.54 0 0
27/07/2017 105.54 0.04 14
26/07/2017 105.5 0 0
25/07/2017 105.5 0 7
24/07/2017 105.5 0.04 11
23/07/2017 105.46 0 0