נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 117.14
שער פתיחה
שער ממוצע 117.14 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 580.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8500
שווי שוק 351.42
הון רשום למסחר 300000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
19/12/2017 31/12/2017 2.18 15
19/06/2018 01/07/2018 2.18 15
20/12/2018 31/12/2018 2.18 15
19/06/2019 30/06/2019 2.18 15
20/12/2019 31/12/2019 2.18 15
19/06/2020 30/06/2020 2.18 15
20/12/2020 31/12/2020 2.18 15
19/06/2021 30/06/2021 2.18 15
20/12/2021 31/12/2021 2.18 15
19/06/2022 30/06/2022 2.18 15
20/12/2022 31/12/2022 2.18 15
19/06/2023 30/06/2023 2.18 15
20/12/2023 31/12/2023 2.18 15
30/06/2024 30/06/2024 2.18 15
20/12/2024 31/12/2024 2.18 15
20/06/2025 30/06/2025 2.18 15
20/12/2025 30/12/2025 2.18 15
20/06/2026 30/06/2026 2.18 15
20/12/2026 30/12/2026 2.18 15
20/06/2027 30/06/2027 2.18 15
20/12/2027 30/12/2027 2.18 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
117.06 -0.07
116.9 -0.2
116.2 -0.8
114.79 -2.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2884.84 הכנסות 0.25
נכסים שוטפים 38.14 רווח גולמי 0.25
נכסים בלתי שוטפים 2846.7 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 38.14 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 2846.7 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/11/2017 117.14 0.1 182
16/11/2017 117.02 -0.38 1320
15/11/2017 117.47 -0.02 156
14/11/2017 117.49 -0.09 186
13/11/2017 117.59 -0.12 135
12/11/2017 117.73 -0.16 202
09/11/2017 117.92 0.14 377
08/11/2017 117.76 0.27 227
07/11/2017 117.44 0 773
06/11/2017 117.44 0.09 150
05/11/2017 117.34 0.07 88
02/11/2017 117.26 0.06 782
01/11/2017 117.19 0.09 563
31/10/2017 117.09 0.09 839
30/10/2017 116.99 0.02 305
29/10/2017 116.97 0.04 155
26/10/2017 116.92 -0.09 99
25/10/2017 117.03 -0.04 210
24/10/2017 117.08 -0.26 250
23/10/2017 117.38 -0.09 720
22/10/2017 117.48 -0.08 158