נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.58
שער פתיחה 100.57 -0.01
שער ממוצע 100.57 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 48471.24
מחזור ע.נ. 238729
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 15353.74
הון רשום למסחר 15265200000
חישובי אג"ח
תשואה לפדיון 0.27
תשואה לפדיון נטו 0.17
פארי ברוטו 100.2
פארי נטו 100.17
מח"מ ברוטו 1.59
מח"מ נטו 1.59
מקדם תשואה 0.63
זמן לפדיון סופי 1.59
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/10/2017 31/10/2017 0.5 15
21/10/2018 31/10/2018 0.5 100 15
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
100.58 0 100.62 0.04
100.57 -0.01 100.63 0.05
100.55 -0.03 100.64 0.06
100.54 -0.04 100.65 0.07
100.52 -0.06 100.76 0.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:49 100.58 0 19889 20
09:49 100.57 -0.01 70779 71.18
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
27/03/2017 100.58 0 11379
26/03/2017 100.58 0 4461
23/03/2017 100.58 -0.02 137486
22/03/2017 100.6 0.01 9990
21/03/2017 100.59 0.01 18670
20/03/2017 100.58 0.01 69799
19/03/2017 100.57 -0.01 9465
16/03/2017 100.58 0 84962
15/03/2017 100.58 0.01 13125
14/03/2017 100.57 0 12130
13/03/2017 100.57 0.01 12312
09/03/2017 100.56 0.02 15084
08/03/2017 100.54 0 34765
07/03/2017 100.54 -0.02 10022
06/03/2017 100.56 0.03 15876
05/03/2017 100.53 0 15773
02/03/2017 100.53 -0.01 33259
01/03/2017 100.54 -0.01 55215