נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.89
שער פתיחה 108.89 0
שער ממוצע 108.97 0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1749.87
מחזור ע.נ. 617644
מספר עסקאות 11
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 273.95
הון רשום למסחר 251557304
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
08/10/2017 20/10/2017 3 15
09/04/2018 22/04/2018 3 22.22 15
09/10/2018 21/10/2018 3 15
09/04/2019 21/04/2019 3 22.22 15
10/10/2019 20/10/2019 3 15
10/04/2020 20/04/2020 3 55.56 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.92 0.03 109.04 0.14
108.9 0.01 109.08 0.17
108.89 0 109.37 0.44
108.87 -0.02 109.98 1
108.81 -0.07 109.99 1.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2947.86 הכנסות 71.69
נכסים שוטפים 255.41 רווח גולמי 36.13
נכסים בלתי שוטפים 2692.46 רווח תפעולי 6.18
הון עצמי 1076.85 רווח לפני מס -53.39
התחייבות שוטפות 85.72 רווח נקי -43.68
התחייבויות בלתי שוטפות 1785.3 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:51 108.9 0.01 12805 13.94
15:51 108.9 0.01 27195 29.62
14:48 109.01 0.11 17457 19.03
14:48 109.01 0.11 390800 426.01
14:48 109.02 0.12 9200 10.03
14:43 109 0.1 91743 100
13:41 108.99 0.09 13170 14.35
13:41 108.99 0.09 9263 10.1
13:07 108.99 0.09 9200 10.03
11:21 108.86 -0.03 18463 20.1
10:21 109 0.1 18348 20
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 108.89 0.22 778
17/08/2017 108.65 0.1 497
16/08/2017 108.54 0.07 1250
15/08/2017 108.46 0.12 934
14/08/2017 108.33 0.08 2207
13/08/2017 108.24 0.01 1109
10/08/2017 108.23 -0.21 217
09/08/2017 108.46 -0.03 1291
08/08/2017 108.49 -0.05 681
07/08/2017 108.54 0 157
06/08/2017 108.54 0.02 547
03/08/2017 108.52 0.06 612
02/08/2017 108.45 0 1294
31/07/2017 108.45 -0.06 494
30/07/2017 108.52 0.2 199
27/07/2017 108.3 0.06 112
26/07/2017 108.24 0 245
25/07/2017 108.24 0.04 761
24/07/2017 108.2 -0.08 479
23/07/2017 108.29 0.14 275