נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.54
שער פתיחה 108.54 0
שער ממוצע 108.43 -0.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1617.21
מחזור ע.נ. 76155
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 444.8
הון רשום למסחר 410672391
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/01/2018 31/01/2018 1.52 15
20/07/2018 31/07/2018 1.52 15
20/01/2019 31/01/2019 1.52 15
20/07/2019 31/07/2019 1.52 15
20/01/2020 31/01/2020 1.52 15
20/07/2020 31/07/2020 1.52 15
20/01/2021 31/01/2021 1.52 15
20/07/2021 31/07/2021 1.52 15
20/01/2022 31/01/2022 1.52 15
20/07/2022 31/07/2022 1.52 15
20/01/2023 31/01/2023 1.52 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.31 -0.21 108.41 -0.12
108.3 -0.22 108.42 -0.11
108.29 -0.23 108.62 0.07
108.28 -0.24 108.95 0.38
108.02 -0.48 109.09 0.51
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות 0.32
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
12:53 108.31 -0.21 13949 15.11
12:34 108.31 -0.21 14994 16.24
12:34 108.31 -0.21 13849 15
12:31 108.31 -0.21 9688 10.49
12:31 108.36 -0.17 13844 15
10:47 108.5 -0.04 9717 10.54
10:47 108.54 0 30 0.03
10:47 108.54 0 72 0.08
10:47 108.54 0 11 0.01
09:30 108.54 0 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2018 108.54 0 726
16/01/2018 108.54 0.03 524
15/01/2018 108.51 0.12 22738
14/01/2018 108.38 0.06 365
11/01/2018 108.32 0.09 907
10/01/2018 108.22 -0.19 1091
09/01/2018 108.43 0.1 1137
08/01/2018 108.32 0.18 1413
07/01/2018 108.13 0.1 295
04/01/2018 108.02 0.09 351
03/01/2018 107.92 -0.11 579
02/01/2018 108.04 -0.18 834
01/01/2018 108.24 -0.12 179
31/12/2017 108.37 0.3 291
28/12/2017 108.05 0.2 929
27/12/2017 107.83 0.03 1387
26/12/2017 107.8 -0.02 867
25/12/2017 107.82 0.14 1480
24/12/2017 107.67 -0.06 1044
21/12/2017 107.73 -0.13 532
20/12/2017 107.87 -0.28 490
19/12/2017 108.17 0.15 951