נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.69
שער פתיחה 107.69 0
שער ממוצע 107.75 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 963.57
מחזור ע.נ. 184147
מספר עסקאות 70
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 379.3
הון רשום למסחר 351428589
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
25/06/2018 01/07/2018 2.28 16.66 15
27/12/2018 01/01/2019 2.28 15
26/06/2019 01/07/2019 2.28 16.66 15
27/12/2019 01/01/2020 2.28 15
26/06/2020 01/07/2020 2.28 16.66 15
27/12/2020 01/01/2021 2.28 15
27/06/2021 01/07/2021 2.28 16.66 15
27/12/2021 02/01/2022 2.28 15
26/06/2022 01/07/2022 2.28 16.66 15
27/12/2022 01/01/2023 2.28 15
26/06/2023 02/07/2023 2.28 16.69 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.05 0.33 108.09 0.37
107.7 0.01 108.1 0.38
107.66 -0.03 108.14 0.42
107.65 -0.04 108.15 0.43
107.55 -0.13 108.17 0.45
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2936.56 הכנסות 2747.49
נכסים שוטפים 1208.17 רווח גולמי 644.23
נכסים בלתי שוטפים 1728.38 רווח תפעולי 106.64
הון עצמי 801.54 רווח לפני מס 78.63
התחייבות שוטפות 1168.98 רווח נקי 68.64
התחייבויות בלתי שוטפות 966.03 רווח למניה 4.32
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.93 0.22 0 0
17:24 108.09 0.37 61321 66.28
16:46 107.94 0.23 15189 16.4
16:46 107.95 0.24 9839 10.62
16:24 107.94 0.23 2030 2.19
14:52 107.68 -0.01 25000 26.92
14:26 107.66 -0.03 13372 14.4
14:26 107.66 -0.03 10500 11.3
09:37 107.61 -0.07 10928 11.76
09:37 107.61 -0.07 11 0.01
09:37 107.61 -0.07 490 0.53
09:37 107.62 -0.06 18571 19.99
09:36 107.64 -0.05 3440 3.7
09:36 107.65 -0.04 12999 13.99
09:36 107.69 0 260 0.28
09:36 107.69 0 197 0.21
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רבוע כחול 69.93 527.38
הפניקס ק.גמל 5.51 41.55
כלל ביטוח-משתתפ 5.34 40.27
אקסלנס ת.סל 0.37 2.82
כלל ביטוח-ק.גמל 0.27 2.03
הפניקס 0.19 1.43
אקסלנס ק.נאמ 0.07 0.56
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/02/2018 107.93 0.22 199
14/02/2018 107.69 -0.24 628
13/02/2018 107.95 0.52 237
12/02/2018 107.39 0.01 393
11/02/2018 107.38 -0.13 811
08/02/2018 107.52 -0.22 506
07/02/2018 107.76 0.24 301
06/02/2018 107.5 -0.32 796
05/02/2018 107.85 -0.19 524
04/02/2018 108.06 -0.17 344
01/02/2018 108.24 0.01 224
31/01/2018 108.23 -0.05 666
30/01/2018 108.28 -0.27 283
29/01/2018 108.57 -0.18 1090
28/01/2018 108.77 0.02 515
25/01/2018 108.75 0.15 187
24/01/2018 108.59 0.04 411
23/01/2018 108.55 0.27 484
22/01/2018 108.26 -0.18 542
21/01/2018 108.46 -0.5 296
18/01/2018 109.01 -0.06 170